Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język polski jako II i obcy w pracy z uczniem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-2-Jpoljobcy Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język polski jako II i obcy w pracy z uczniem
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie problematyki związanej z pracę w klasie wielokulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem problemów językowych i adaptacyjnych. Uczestnicy zapoznają się z metodami nauczania języka polskiego jako obcego, dostępnymi materiałami oraz metodami dostosowywania materiałów lekcyjnych do potrzeb uczniów obcojęzycznych oraz sposoby opracowywania ćwiczeń językowych rozwijających różne kompetencje językowe.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie problematyki związanej z pracę w klasie wielokulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem problemów językowych i adaptacyjnych. Uczestnicy zapoznają się z metodami nauczania języka polskiego jako obcego, dostępnymi materiałami oraz metodami dostosowywania materiałów lekcyjnych do potrzeb uczniów obcojęzycznych oraz sposoby opracowywania ćwiczeń językowych rozwijających różne kompetencje językowe. Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się jak nabywamy I język i czym różni się nabywanie I języka od nauki L2, jakie czynniki indywidualne i środowiskowe wpływają na naukę L2, w jakie sposób można wspierać ucznia obcojęzycznego podczas pracy na lekcji języka polskiego w klasie szkolnej.

1. L1 v L2

2. Różnice indywidualne w uczeniu się L2, róznice środowiskowe

3. Medyka nauczania umiejętności językowych

4. Konstruowanie zadań, dostosowywanie materiałów do potrzeb ucznia obcojęzycznego

5. Praca w klasie/ grupie wielokulturowej

6. Podręczniki do nauki jpjo

7. Pomoce dydaktyczne do nauki jpjo

Literatura:

A. Seretny, E. Lipińska: "ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego", Universitas Kraków 2005 lub

"Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego", red. E. Lipińska, A. Seretny, Universitas Kraków 2006;

oraz artykuły rozdane przez wykładowcę podczas zajęć

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. student zna i rozumie na poziomie zaawansowanym terminologię używaną w metodyce nauczania jpjo,

2. zna wymagania programowe na poziomy nauczania A1-C2

3. umie opracować samodzielnie program nauczania jpjo oraz modyfikować inne dostępne programy na danym poziomie,

4. potrafi napisać konspekt, dobrać formy pracy do zaplanowanej lekcji, określić cele lekcji (językowe i pozajęzykowe - czyli cywilizacyjno-kulturowe), stworzyć karty pracy i pomoce dydaktyczne, układać różne typy zadań na poszczególne poziomy itp.

5. potrafi dokonać ewaluacji pracy studenta i własnej,

6. zna zagadnienia związane z pracą w klasie wielokulturowej

7. potrafi modyfikować materiały lekcyjne i dostosowywać je do poziomu znajomości jp przez ucznia

8. ma świadomość poziomu swojej wiedzy i krytycznie analizuje swoje kompetencje zawodowe w zakresie nauczania jpjo

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach, dyskusja podczas zajęć na podstawie przeczytanych tekstów;

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.