Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-2-SeLicen
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza na temat historii literatury polskiej XX i XXI wieku.

Podstawowa wiedza na temat polskiej dramaturgii XX i XXI wieku.

Podstawowa wiedza na temat teatru współczesnego.


Skrócony opis:

Tematem seminarium jest polski dramat współczesny w teatrze, radiu i telewizji.

Pełny opis:

Tematem seminarium jest polski dramat współczesny w teatrze, radiu i telewizji. Zajmiemy się dramaturgią powstającą od 1956 roku do lat ostatnich. Omówimy twórczość wybranych dramatopisarzy w kontekście literackim , szukając interesujących powiązań pomiędzy polską dramaturgią a współczesną poezją, powieścią i reportażem. Sięgniemy także po telewizyjne i radiowe realizacje wybranych dramatów, zastanowimy się nad ich przekładem na język mediów oraz reżyserską interpretacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Burta, Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, Jacek Kopciński, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Burta, Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, Jacek Kopciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Tematem seminarium jest polski dramat współczesny w teatrze, radiu i telewizji.

Pełny opis:

Tematem seminarium jest polski dramat współczesny w teatrze, radiu i telewizji. Zajmiemy się dramaturgią powstającą od 1956 roku do lat ostatnich. Omówimy twórczość wybranych dramatopisarzy w kontekście literackim , szukając interesujących powiązań pomiędzy polską dramaturgią a współczesną poezją, powieścią i reportażem. Sięgniemy także po telewizyjne i radiowe realizacje wybranych dramatów, zastanowimy się nad ich przekładem na język mediów oraz reżyserską interpretacją.

Literatura:

Seria Dramat polski. Reaktywacja wydawnictwa Instytutu Badań Literackich w Warszawie pod redakcją Artura Grabowskiego i Jacka Kopcińskiego.

Wstępy historycznoliterackie do wyboru dramatów w serii Dramat polski. Reaktywacja.

Seria NASZE DRAMATY Wydawnictwa Akademickiego w Krakowie.

Transformacja. Dramat polski po 1989 roku, red. J. Kopciński, t. 1-2, Warszawa 2012-13.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kucharczyk, Magdalena Partyka, Laura Polkowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Dąbrowska-Kamińska, Łukasz Kucharczyk, Magdalena Partyka, Laura Polkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)