Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dyskurs medialny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-3-DyskMed Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dyskurs medialny
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KJ-spec1_W09

KJ-spec1_U05

KJ-spec1_K02

KJ-spec1_K04


Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie metod badawczych analizy dyskursu, zwrócenie uwagi na zagadnienia z różnych obszarów refleksji nad dyskursem w mediach oraz refleksji nad rolą mediów związaną z kształtowaniem rzeczywistości poprzez odpowiednie użycie języka oraz pojęć. Celem jest wykształcenie umiejętności krytycznego obcowania z tekstami kultury, przede wszystkim z tekstami medialnymi, prowadzenia krytycznej analizy dyskursu medialnego i korzystanie z przedstawionych narzędzie analitycznych.

Pełny opis:

Podstawowe zagadnienia:

1. Przegląd metod analizy dyskursu. Gatunki wypowiedzi medialnej i ich specyfika - media elektroniczne i drukowane. Zbieranie danych i analiza danych (2h).

2. Perspektywa postkolonialna w badaniach nad dyskursem medialnym (2h).

3. Krytyczna analiza dyskursu (2h).

4. Onomastyczna analiza dyskursu (2h).

5. Dyskurs medialny i polityka - zagadnienie perswazji słownej, symbolicznej (2h).

6. Analiza materiałów medialnych (praca warsztatowa) (2h).

7. Prezentacja prac studentów - dyskusja (3h).

Literatura:

Wybrane fragmenty publikacji (dostarczone przez wykładowcę):

Czyżewski Marek, Analiza dyskursu publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych, Sedno , 2017.

red. Z. Bajer, E. Chudziński, Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2004

Czyżewski Marek, Polskie sprawy 1945–2015. Warsztaty analizy dyskursu, Sedno, 2017.

M. Rutkowski, K. Skowronek, Onomastyczna analiza dyskursu, AGH, Kraków, 2020.

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-d3e464b6-dab0-47b5-8a81-441222ab47f3/c/04_Loewe_9-16_.pdf

http://rhpp.up.krakow.pl/article/view/5228

M. Kita, Dyskurs prasowy, [w:] Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej literatury, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Kraków 2013, s. 199-288

I. Loewe, Dyskurs telewizyjny, [w:] Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej literatury, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Kraków 2013, s. 289-312

U. Żydek-Bednarczuk, Dyskurs medialny, [w:] Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej literatury, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Kraków 2013, s. 179-197

Kawka Maciej, O badaniu języka dyskursu medialnego. Medium i Społeczeństwo, 2014, 4, 164–171

Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów, Wydawnictwo UJ

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Studenci w parach wykonują pracę polegającą na analizie krytycznej wybranego fragmentu wypowiedzi medialnej zgodnie z metodami i technikami zaprezentowanymi podczas zajęć. Prezentacja (wraz z bibliografią) będzie przedstawiana podczas zajęć, po niej nastąpi dyskusja. Składowe oceny: Prezentacja (50%), udział w dyskusji po prezentacji, umiejętność uzasadnienia analizy (30%), aktywność podczas zajęć (20%).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zajkowska, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: Karolina Zioło-Pużuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie metod badawczych analizy dyskursu, zwrócenie uwagi na zagadnienia z różnych obszarów refleksji nad dyskursem w mediach oraz refleksja nad rolą mediów związaną z kształtowaniem rzeczywistości poprzez odpowiednie użycie języka oraz pojęć.

Pełny opis:

Podstawowe zagadnienia:

1. Dyskurs medialny: definicje, inspiracje, źródła

2. Przegląd metod analizy dyskursu, zbieranie danych, zagadnienia etyczne.

3. Perspektywa postkolonialna w badaniach nad dyskursem medialnym.

4. Analiza narracyjna. Multimodalna analiza dyskursu.

5. Krytyczna analiza dyskursu.

6. Badania semiotyczne a analiza dyskursu. Analiza konwersacyjna.

7. Słowa klucze (wybrane przykłady analizy dyskursu medialnego).

Literatura:

Czyżewski Marek, Analiza dyskursu publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych, Sedno , 2017.

red. Z. Bajer, E. Chudziński, Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2004

Czyżewski Marek, Polskie sprawy 1945–2015. Warsztaty analizy dyskursu, Sedno, 2017.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zajkowska, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: Karolina Zioło-Pużuk
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a80e29b5830d541678e1abdcbf30e3bd2%40thread.tacv2/conversations?groupId=df80870c-e1a7-43b7-aa96-f837b84657cf&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie metod badawczych analizy dyskursu, zwrócenie uwagi na zagadnienia z różnych obszarów refleksji nad dyskursem w mediach oraz refleksji nad rolą mediów związaną z kształtowaniem rzeczywistości poprzez odpowiednie użycie języka oraz pojęć.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie metod badawczych analizy dyskursu, zwrócenie uwagi na zagadnienia z różnych obszarów refleksji nad dyskursem w mediach oraz refleksji nad rolą mediów związaną z kształtowaniem rzeczywistości poprzez odpowiednie użycie języka oraz pojęć.

Zajęcia prowadzone są online zgodnie z planem. Na platformie Moodle mogą być zamieszczane materiały do pracy własnej poza zajęciami oraz literatura. Kontakt z wykładowcą poza zajęciami - mail.

Literatura:

Wybrane fragmenty publikacji (dostarczone przez wykładowcę):

Czyżewski Marek, Analiza dyskursu publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych, Sedno , 2017.

red. Z. Bajer, E. Chudziński, Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2004

Czyżewski Marek, Polskie sprawy 1945–2015. Warsztaty analizy dyskursu, Sedno, 2017.

M. Rutkowski, K. Skowronek, Onomastyczna analiza dyskursu, AGH, Kraków, 2020.

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-d3e464b6-dab0-47b5-8a81-441222ab47f3/c/04_Loewe_9-16_.pdf

http://rhpp.up.krakow.pl/article/view/5228

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.