Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PR, promocja, kształtowanie wizerunku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-3-PRPrWiz Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PR, promocja, kształtowanie wizerunku
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W05, FP1_W09, FP1_W22,

FP1_U1, FP1_U05, FP1_U11

FP1_K04, FP1_K07,

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z istotą Public Relations, studenci otrzymają praktyczne wskazówki do analizy i interpretacji czynników wpływających na skuteczność i poprawność budowania komunikacji PR, strategii CSR firmy/ instytucji/ osoby, komunikacji w sytuacjach kryzysowych oraz (w miarę możliwości) spotkań z praktykami.

Pełny opis:

PR historia, rozwój

PR a reklama, promocja i marketing – podobieństwa, różnice

PR wewnętrzny (budowanie pozytywnych relacji z klientem wewnętrznym poprzez wykorzystanie m.in.: intranetu, biuletynów wewnętrznych, organizację eventów)

PR zewnętrzny (strategie wyróżnienia firmy/instytucji z otoczenia konkurencyjnego)

Relacje z mediami

PR kryzysowy

CSR

PR on-line

Analiza strategii PR firm, osób, instytucji.

Przygotowanie projektu. Dyskusja.

Literatura:

Budzyński W, PR. Zarządzanie reputacją firmy, Warszawa 2006

Murdoch A, Język Public Relations. Jak promować firmę?, Warszawa 2000

Rozwadowska B, PR. Teoria, praktyka, perspektywy. Warszawa 2002

Szymańska A, PR w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Wrocław 2004

Tworzydło D, PR. Teoria i studia przypadków, Rzeszów 2003

Wójcik K, Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2008

FastText

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W05 - student zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych z zakresu z zakresu studiowanych specjalności i/lub specjalizacji

FP1_W09 - student posiada uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu studiowanych specjalności

FP1_W22 - student rozumie i potrafi zastosować podstawowe zasady etyki autorskiej, zna i rozumie zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz związaną z nimi terminologię

FP1_U01- student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych, a także na ich podstawie formułować sądy krytyczne

FP1_U05- potrafi integrować w swym warsztacie naukowym narzędzia badawcze z zakresu różnych dziedzin humanistyki zgodnie ze studiowanymi specjalnościami, by przeprowadzić analizę i interpretację przedmiotowego dzieła w celu odsłonięcia jego znaczeń, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym, wchodząc w dyskurs, także polemiczny, z jego autorem

FP1_U11 - posiada dobrze ukształtowaną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych oraz prezentacji multimedialnych

w języku polskim, dotyczących zagadnień języka, literatury i kultury, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych

FP1_K04 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu związanego ze studiowaną dyscypliną

FP1_K07 - systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, odpowiedzialnie korzystając z mediów tradycyjnych

i elektronicznych ze świadomością wartości tradycji literackiej i językowej jako dobra wspólnego i nieustannej ewolucji całego obszaru kulturowego

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach - 10% (dozwolone 1 nieusprawiedliwiona nieobecność) i zapoznanie się z zalecaną literaturą (aktywność na zajęciach - 20%) ; prezentacja projektu i dyskusja - 70%.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomira Chmielewska-Ignatowicz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Tomira Chmielewska-Ignatowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zajkowska, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: Karolina Zioło-Pużuk
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a542d88c0e1034fa384abf11f788bf555%40thread.tacv2/conversations?groupId=0a58fb33-11ee-44cd-8418-6212ce395b09&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z istotą Public Relations, studenci otrzymają praktyczne wskazówki do analizy i interpretacji czynników wpływających na skuteczność i poprawność budowania komunikacji PR, strategii CSR firmy/ instytucji/ osoby, komunikacji w sytuacjach kryzysowych oraz (w miarę możliwości) spotkań z praktykami.

Pełny opis:

PR historia, rozwój

PR a reklama, promocja i marketing – podobieństwa, różnice

PR wewnętrzny (budowanie pozytywnych relacji z klientem wewnętrznym poprzez wykorzystanie m.in.: intranetu, biuletynów wewnętrznych, organizację eventów)

PR zewnętrzny (strategie wyróżnienia firmy/instytucji z otoczenia konkurencyjnego)

Relacje z mediami

PR kryzysowy

CSR

PR on-line

Analiza strategii PR firm, osób, instytucji.

Przygotowanie projektu. Dyskusja.

Zajęcia prowadzone są online, materiały do pracy własnej studenta będą zamieszczane na platformie Moodle.

Literatura:

Budzyński W, PR. Zarządzanie reputacją firmy, Warszawa 2006

Murdoch A, Język Public Relations. Jak promować firmę?, Warszawa 2000

Rozwadowska B, PR. Teoria, praktyka, perspektywy. Warszawa 2002

Szymańska A, PR w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Wrocław 2004

Tworzydło D, PR. Teoria i studia przypadków, Rzeszów 2003

Wójcik K, Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2008

FastText

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.