Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-1-HistJez Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia języka
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.50
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA: FP2_W02, FP2_W17

UMIEJĘTNOŚCI: FP2_U06, FP2_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: FP2_K01


od roku 2019/2020:

WIEDZA: FP2_W06

UMIEJĘTNOŚCI: FP2_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: FP2_K02


Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z przyczynami i przebiegiem zmian w języku polskim od jego początków po czasy współczesne.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z przyczynami i przebiegiem zmian w języku polskim od jego początków po czasy współczesne.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 - Student zna terminologię nauk humanistycznych z zakresu historii języka

EK2 - Student ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji historii języka polskiego i jego kontekstach kulturowych; zna badania i dorobek krytyczny z zakresu historii języka.

EK3 - Student potrafi integrować w swym warsztacie naukowym narzędzia badawcze z zakresu różnych dziedzin językoznawstwa, potrafi przeprowadzić krytyczną analizę zjawisk historycznojęzykowych.

EK4 - Student posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu z zakresu historii języka, merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków i ich syntetyzowania.

EK5 - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie, potrafi inspirować do tego inne osoby.

Punktacja ECTS - 3,5 pkt., w tym:

30 godzin - udział w zajęciach;

30 godzin - przygotowywanie się do zajęć;

12 godzin - przygotowanie prezentacji/dyskusji

15 godzin - przygotowanie się do zaliczenia.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę dostateczną:

student zna podstawowe terminy z zakresu historii języka; zna podstawowe kryteria periodyzacji dziejów polszczyzny, omawia periodyzację Z. Klemensiewicza lub S. Dubisza; zna podstawowe badania i publikacje z zakresu historii języka polskiego; wymienia zmiany wewnatrz- i zewnątrzjęzykowe w poszczególnych okresach rozwoju polszczyzny; potrafi krytycznie ocenić poziom swojej wiedzy, rozumie potrzebę samokształcenia w tym zakresie

na ocenę dobrą:

student zna podstawowe terminy z zakresu historii języka i podaje przykłady; zna podstawowe kryteria periodyzacji dziejów polszczyzny, omawia periodyzację Z. Klemensiewicza i S. Dubisza; zna badania i publikacje z zakresu historii języka polskiego; wymienia i omawia zmiany wewnątrz- i zewnątrzjęzykowe w poszczególnych okresach rozwoju polszczyzny, posługuje się merytoryczną argumentacją;potrafi krytycznie ocenić poziom swojej wiedzy, rozumie potrzebę samokształcenia w tym zakresie

na ocenę bardzo dobrą:

student zna podstawowe terminy z zakresu historii języka, podaje przykłady i potrafi posługiwać się tymi terminami w analizie materiału językowego; zna podstawowe kryteria periodyzacji dziejów polszczyzny, omawia dorobek polskich językoznawców w tym zakresie; zna badania i publikacje z zakresu historii języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie; wymienia i omawia zmiany wewnątrz- i zewnątrzjęzykowe w poszczególnych okresach rozwoju polszczyzny, swój wywód ilustruje przykładami, posługuje się merytoryczną argumentacją, formułuje wnioski; potrafi krytycznie ocenić poziom swojej wiedzy, rozumie potrzebę samokształcenia w tym zakresie, potrafi inspirować do tego inne osoby

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krasowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Krasowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

bez wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krasowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Krasowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.