Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura powszechna -wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-1-LitPwW-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura powszechna -wykład
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efekt

WIEDZA:

FP2_W03

FP2_W19

UMIEJĘTNOŚCI

FP2_U01

FP2_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

FP2_K01

FP2_K05

Skrócony opis:

Wykład i ćwiczenia z historii literatury powszechnej będą dotyczyły kluczowego zagadnienia, jakim są granice nowoczesności. W zasadzie przedmiotem zajęć będzie literatura XX wieku, z koniecznymi jednak powrotami w wiek XIX (Charles Baudelaire, Artur Rimbaud, Friedrich Nietzsche), a nawet XVIII (Jan Jakub Rousseau).

Pełny opis:

W literaturze XX wieku skupimy się na kwestii rozmaitych przejawów buntu (futuryzm, literatura lewicowa), a także na różnych interpretacjach tradycji europejskiej (Rainer Maria Rilke, T. S. Eliot, Thomas Mann, Walter Benjamin). Chcemy przedstawić również postawę pisarza-wygnańca-uchodźcy w tradycji europejskiej. Tu zapewne trzeba będzie sięgnąć nawet do antycznych początków literatury śródziemnomorskiej.

W końcu podejmiemy temat „żydowskiego losu” i obecności tematu Zagłady w literaturze europejskiej (Franz Kafka, Theodor W. Adorno i inni).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa.

Student zna współczesne metody analizy i interpretacji przedmiotowego dzieła, zgodnie ze studiowanymi specjalnościami.

Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych, a także na ich podstawie formułować sądy krytyczne.

Student potrafi integrować w swym warsztacie naukowym narzędzia badawcze z zakresu różnych dziedzin humanistyki zgodnie ze studiowanymi specjalnościami, by przeprowadzić analizę i interpretację przedmiotowego dzieła w celu odsłonięcia jego znaczeń, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym, wchodząc w dyskurs, także polemiczny, z jego autorem.

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie, potrafi inspirować do tego inne osoby.

Student aktywnie uczestniczy w działaniu na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.