Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-1-SemMagis Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W01 , FP2_W02 , FP2_W06 , FP2_U02 , FP2_U04

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania pracy dyplomowej. Przedstawienie metodologii prowadzenia badań w zakresie wybranych przez studentów tematach oraz zasad pisania bibliografii. Studenci poznają również wymagania ogólne związane z pisaniem pracy magisterskiej oraz obroną, w tym z zagadnieniami dotyczącym plagiatów i etyki badań naukowych (w dziedzinie językoznawstwa).

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania pracy dyplomowej. Przedstawienie metodologii prowadzenia badań w zakresie wybranych przez studentów tematach oraz zasad pisania bibliografii. Studenci poznają również wymagania ogólne związane z pisaniem pracy magisterskiej oraz obroną, w tym z zagadnieniami dotyczącym plagiatów i etyki badań naukowych (w dziedzinie językoznawstwa).

Literatura:

Marta Węlińska, Jak pisać pracę magisterską?

Technika pisania prac magisterskich i licencjackich.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ma pogłębioną wiedzę o zakresie i miejscu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont; zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa; ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę, obejmującą

wybrane teorie i nurty metodologiczne, wypracowane w obszarze językoznawstwa; ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o dwudziestowiecznych osiągnięciach w tych zakresach i kierunkach ich rozwoju;

posiada pogłębione umiejętności w zakresie samodzielnego formułowania problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych oraz prezentowania wyników przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami stylistyki polskiej; potrafi integrować w swym warsztacie naukowym

narzędzia badawcze z zakresu różnych dziedzin humanistyki, by przeprowadzić analizę i interpretację przedmiotowego dzieła w celu odsłonięcia jego znaczeń,

społecznych uwikłań i miejsca w procesie historycznokulturowym, wchodząc w dyskurs, także polemiczny, z jego autorem

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach online/ offline, przygotowanie konspektu pracy oraz bibliografii (konsultacje online).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kudyba, Joanna Zajkowska, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: Wojciech Kudyba, Karolina Zioło-Pużuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania pracy dyplomowej. Przedstawienie metodologii prowadzenia badań w zakresie wybranych przez studentów tematach oraz zasad pisania bibliografii. Studenci poznają również wymagania ogólne związane z pisaniem pracy magisterskiej oraz obroną, w tym z zagadnieniami dotyczącym plagiatów i etyki badań naukowych (w dziedzinie językoznawstwa).

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania pracy dyplomowej. Przedstawienie metodologii prowadzenia badań w zakresie wybranych przez studentów tematach oraz zasad pisania bibliografii. Studenci poznają również wymagania ogólne związane z pisaniem pracy magisterskiej oraz obroną, w tym z zagadnieniami dotyczącym plagiatów i etyki badań naukowych (w dziedzinie językoznawstwa).

Literatura:

Marta Węlińska, Jak pisać pracę magisterską?

Technika pisania prac magisterskich i licencjackich.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krasowska, Magdalena Saganiak, Paweł Stangret, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Krasowska, Magdalena Saganiak, Paweł Stangret
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.