Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-2-SemMagis Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W01

FP2_W02

FP2_W08

FP2_U01

FP2_U02

FP2_U05

FP2_U06

FP2_K03

FP2_K04


Skrócony opis:

Metodyka pisania pracy magisterskiej; konsultacje; dyskusje.

Pełny opis:

Celem seminarium jest pomoc w stworzeniu pracy magisterskiej, co odbywa się głównie poprzez konsultacje i dyskusje nad przedstawianymi fragmentami powstających prac.

Literatura:

Bibliografia związana z tematyką rozpraw.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP2_W01 - zna na poziomie rozszerzonym terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu językoznawstwa, potrafi wskazać powiązania między nimi oraz zastosować je w analizie

FP2_W02 - zna na poziomie rozszerzonym terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu literaturoznawstwa, potrafi wskazać powiązania między nimi oraz zastosować je w analizie

FP2_W08 - zna na poziomie zaawansowanym normy etyki, w tym etyki autorskiej (zwłaszcza w obszarze ochrony własności intelektualnej), oraz dobre praktyki życia akademickiego, rozumie społeczne uwarunkowania działalności filologa

FP2_U01 - potrafi wyszukiwać, krytycznie analizować, twórczo interpretować i syntetyzować informacje

FP2_U02 - potrafi samodzielnie formułować i rozwiązywać problemy badawcze, przystosować istniejące metody i narzędzia badawcze do nowych problemów

FP2_U05 - potrafi opracować wyniki własnych badań zgodnie ze

standardami naukowymi i zaprezentować je w postaci właściwej tekstom naukowym

FP2_U06 - potrafi planować i organizować swoją pracę badawczą, a także w ramach prac zbiorowych kierować innymi i planować działalność zespołu

FP2_K03 - jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz do prawidłowego identyfikowania dylematów zawodu filologa

FP2_K04 - jest gotów do aktywnego i świadomego inicjowania życia literackiego i naukowego oraz działań na rzecz popularyzacji wiedzy o literaturze i kulturze polskiej

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w seminarium.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krasowska, Ewa Szczeglacka-Pawłowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Krasowska, Ewa Szczeglacka-Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Metodyka pisania pracy magisterskiej; konsultacje; dyskusje.

Pełny opis:

Celem seminarium jest pomoc w stworzeniu pracy magisterskiej, co odbywa się głównie poprzez konsultacje i dyskusje nad przedstawianymi fragmentami powstających prac.

Literatura:

Bibliografia każdorazowo dobrana do indywidualnych potrzeb studentów, związana z tematyką rozpraw.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kudyba, Joanna Zajkowska, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: Wojciech Kudyba, Karolina Zioło-Pużuk
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a426a6ab7d3cd482faaee2c961d08caaa%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=548e9071-ffb8-4877-ac3c-bcf83a7f1af2&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Metodyka pisania pracy magisterskiej; konsultacje; dyskusje.

Pełny opis:

Celem seminarium jest pomoc w stworzeniu pracy magisterskiej, co odbywa się głównie poprzez konsultacje i dyskusje nad przedstawianymi fragmentami powstających prac.

Literatura:

Bibliografia każdorazowo dobrana do indywidualnych potrzeb studentów, związana z tematyką rozpraw.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.