Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-2-SemMags
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Ukończenie studiów licencjackich. Posiadanie stopnia licencjata.

Skrócony opis:

Przygotowanie pracy magisterskiej na wybrany przez Studenta temat.

Pełny opis:

Praca indywidualna i w grupie seminaryjnej. Wspólny namysł nad problemami wyłaniającymi się w trakcie przygotowania pracy.

Literatura:

Literatura wybierana przez poszczególnych uczestników zajęć ze względu na temat pracy.

Metody i kryteria oceniania:

W pierwszym semestrze:

Przedstawienie tematu pracy, konspektu całości i prezentacja pierwszego rozdziału.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krasowska, Magdalena Saganiak, Paweł Stangret, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Krasowska, Magdalena Saganiak, Paweł Stangret
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aTGUJAIM2SoVrbDownkfjDHrmmopgAqOiTcNX4yLiNP41%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=cabb5c47-7964-4583-8093-4f177e437d8b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie.

Pełny opis:

Przygptowanie rozpraw magisterskich na wybrane tematy.

Literatura:

Literatura wybierana przez poszczególnych uczestników zajęć ze względu na temat pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)