Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Perswazja w życiu społecznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-M-II-1-Perswa
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Perswazja w życiu społecznym
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu semantyki i pragmatyki językowej na poziomie studiów I stopnia.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie problemu nakłaniających aktów mowy (perswazji, manipulacji, agitacji) w sferze publicznej. Przedmiotem analizy będą wybrane wypowiedzi powstałe na gruncie dyskursu medialnego (przede wszystkim: politycznego, historycznego, popularnonaukowego).

Główne zagadnienia:

- Testy nakłaniające (wokół definicji perswazji, manipulacji)

- perswazja a strategie konwersacyjne

- językowe wykładniki perswazji

- perswazja i manipulacja w dyskursie politycznym (na wybranych przykładach)

- wykorzystanie stereotypu kulturowego w manipulacji

- perswazja w tekstach popularnonaukowych (historia, kultura języka, psychologia)

- analiza technik manipulacyjnych

Pełny opis:

Główne zagadnienia:

- Testy nakłaniające (wokół definicji perswazji, manipulacji)

- perswazja a strategie konwersacyjne

- językowe wykładniki perswazji

- perswazja i manipulacja w dyskursie politycznym (na wybranych przykładach)

- wykorzystanie stereotypu kulturowego w manipulacji

- perswazja w tekstach popularnonaukowych (historia, kultura języka, psychologia)

- analiza technik manipulacyjnych

Metody i kryteria oceniania:

W ocenie semestralnej zostaną wzięte:

1. aktywności podczas zajęć;

2. wykazania się znajomością literatury przedmiotu wskazanej przez prowadzącego;

3. przygotowanie referatu na jedno z podanych przez prowadzącego zagadnień.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kowalski, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Mateusz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)