Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Skład tekstu w edytorze poligraficznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-M-II-1-SkTeEd
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Skład tekstu w edytorze poligraficznym
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W10

FP2_U08

FP2_K05

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują naukę praktycznych umiejętności technicznego przygotowania tekstu do składu oraz składania tekstu w edytorze poligraficznym z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji programów Word oraz Adobe InDesign.

Pełny opis:

W trakcie zajęć słuchacze będą pracowali w programach Word oraz Adobe InDesign. Poznają teoretyczne i praktyczne aspekty związane ze składaniem tekstu przy użyciu tego programu. Zajęcia obejmują zarówno podstawy jego obsługi (zapoznanie się z interfejsem, ustawienia dokumentu, tworzenie i obsługę stron wzorcowych, pracę z tekstem), jak i jego bardziej zaawansowane funkcje (pracę z publikacją składającą się z kilku dokumentów, tworzenie spisów treści, obsługę kolorów, eksport do formy dla drukarni i ebook).

Podstawą uzyskania oceny z przedmiotu jest przygotowanie w czasie zajęć publikacji składającej się z kilku rozdziałów, stron tytułowych oraz spisu treści.

Literatura:

James Felici, Kompletny przewodnik po typografii. Zasady doskonałego składania tekstu, Gdańsk 2009

Paweł Zakrzewski, Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce, Gliwice 2021

Nigel French, InDesign i tekst. Profesjonalna typografia w InDesign, Warszawa 2017

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU1

Student zna i rozumie terminologię współczesnego edytorstwa praktycznego na poziomie zaawansowanym.

EU2

Student ma świadomość istnienia różnych norm funkcjonujących we współczesnych wydawnictwach; rozumie potrzebę ich poznawania i stosowania. Ma świadomość specyfiki pracy we współczesnym wydawnictwie.

EU3

Student posługuje się programem InDesign w stopniu wystarczającym do rozpoczęcia samodzielnej pracy z tym programem; rozumie przy tym jego możliwości i ograniczenia.

EU4

Student posługuje się programem InDesign w stopniu wystarczającym do rozpoczęcia samodzielnej pracy z tym programem; rozumie przy tym jego możliwości i ograniczenia

Metody i kryteria oceniania:

Student podczas zajęć przygotuje w programie Adobe InDesign publikacji składającej się z kilku rozdziałów, stron tytułowych oraz spisu treści.

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje student, który przygotował projekt bez poważniejszych błędów.

Dobrą ocenę uzyskuje student, który przygotował projekt z nielicznymi błędami.

Dostateczną ocenę uzyskuje Student, który przygotował projekt z błędami, ale potrafi je wskazać.

Niedostateczną ocenę uzyskuje Student, który nie przygotował projektu lub nie potrafi wskazać najpoważniejszych błędów w przygotowanym przez siebie projekcie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Anna Skibicka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Skibicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

15 godzin - udział w zajęciach

30 godzin - praca własna z oprogramowaniem

30 godzin - przygotowanie do zaliczenia

Łącznie 75 godzin=3 punkty ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Skibicka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Skibicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

15 godzin - udział w zajęciach

30 godzin - praca własna z oprogramowaniem

30 godzin - przygotowanie do zaliczenia

Łącznie 75 godzin=3 punkty ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)