Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Storytelling, język w reklamie i promocji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-M-II-1-StRePr
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Storytelling, język w reklamie i promocji
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W09 FP2_U08 FP2_K05

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Studenci podczas zajęć pracują metodami aktywnymi i w trakcie warsztatów poznają zasady tworzenia strategii komunikacyjnej w oparciu o storytelling, poznają i analizują przykłady wykorzystania storytellingu w biznesie, polityce, kampaniach społecznych. Poznają szerszy kontekst kulturowy storytellingu oraz szukają samodzielnie inspiracji w kulturze i literaturze, które mogą przydać się w konstruowaniu opowieści sprzedających idee lub produkty.

Pełny opis:

Studenci podczas zajęć pracują metodami aktywnymi i w trakcie warsztatów poznają zasady tworzenia strategii komunikacyjnej w oparciu o storytelling, poznają i analizują przykłady wykorzystania storytellingu w biznesie, polityce, kampaniach społecznych. Poznają szerszy kontekst kulturowy storytellingu oraz szukają samodzielnie inspiracji w kulturze i literaturze, które mogą przydać się w konstruowaniu opowieści sprzedających idee lub produkty.

Literatura:

Marek Stączek, Storytelling, 2014.

V. Propp, Morfologia bajki.

https://paweltkaczyk.com/pl/jak-byc-lepszym-sprzedawca-uzyj-storytellingu/

https://sprawnymarketing.pl/blog/zasady-storytelling/

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-storytelling-6-typow-ciekawych-opowiesci

https://www.youtube.com/watch?v=nOVlRQvLa0c

https://www.youtube.com/watch?v=NpVzyaPGKSc

https://www.youtube.com/watch?v=v7pejPxznwY

Oraz teksty związane z tematyką zajęć i zainteresowaniem studentów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student pozna podstawowe zagadnienia dotyczące wykorzystania storytellingu w pracy w komunikacji oraz promocji, nabędzie wiedze i umiejętności pozwalające na krytyczną ocenę kampanii wykorzystujących storytelling, pozna mocne i słabe strony tej techniki.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe, kształtujące, praca na zajęciach ma charakter projektowy, ocena koleżeńska.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zajkowska, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: Karolina Zioło-Pużuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 punkt ECTS: 0.5 punktu obecność na zajęciach (15 godzin dydaktycznych), praca własna: lektury, przygotowanie prezentacji/ projektu, praca zespołowa - 0.5 punktu ECTS (15 godzin dydaktycznych).

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci podczas zajęć pracują metodami aktywnymi i w trakcie warsztatów poznają zasady tworzenia strategii komunikacyjnej w oparciu o storytelling, poznają i analizują przykłady wykorzystania storytellingu w biznesie, polityce, kampaniach społecznych. Poznają szerszy kontekst kulturowy storytellingu oraz szukają samodzielnie inspiracji w kulturze i literaturze, które mogą przydać się w konstruowaniu opowieści sprzedających idee lub produkty.

Pełny opis:

Studenci podczas zajęć pracują metodami aktywnymi i w trakcie warsztatów poznają zasady tworzenia strategii komunikacyjnej w oparciu o storytelling, poznają i analizują przykłady wykorzystania storytellingu w biznesie, polityce, kampaniach społecznych. Poznają szerszy kontekst kulturowy storytellingu oraz szukają samodzielnie inspiracji w kulturze i literaturze, które mogą przydać się w konstruowaniu opowieści sprzedających idee lub produkty.

Literatura:

Marek Stączek, Storytelling, 2014.

V. Propp, Morfologia bajki.

https://paweltkaczyk.com/pl/jak-byc-lepszym-sprzedawca-uzyj-storytellingu/

https://sprawnymarketing.pl/blog/zasady-storytelling/

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-storytelling-6-typow-ciekawych-opowiesci

https://www.youtube.com/watch?v=nOVlRQvLa0c

https://www.youtube.com/watch?v=NpVzyaPGKSc

https://www.youtube.com/watch?v=v7pejPxznwY

Oraz teksty związane z tematyką zajęć i zainteresowaniem studentów.

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)