Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-SP-II-1-DiTP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza i terapia pedagogiczna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

EK 1 - student zna nazwy zaburzeń, które mogą wystąpić w toku nauki szkolnej

EK 2 - posiada podstawową wiedzę na temat tych zaburzeń

EK 3 - zna rodzaje terapii, które można zastosować

EK 4 - zna przyczyny omawianych zaburzeń

EK 5 - zna symptomy tych zaburzeń


Umiejętności:

EK 6 - po ukończeniu zajęć student potrafi dopasować symptomy do zaburzenia rozwojowego

EK 8 - troszczy się o prawidłowy tok nauki ucznia z dysfunkcjami


Kompetencje:

EK 9 - ustala kryteria oceniania w oparciu o rodzaj zaburzenia

EK 10 - stosuje indywidualizację biorąc pod uwagę problemy ucznia


Wymagania wstępne:

Brak

Pełny opis:

Na zajęciach omówione będą następujące zagadnienia:

1. ADHD

2. Dysleksja

3. Przyczyny trudności szkolnych

4. Upośledzenie umysłowe

5. Autyzmzagadnienia teoretyczne)

6. Ortoptyka

7. Integracja Sensoryczna

8. Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego

9. Zaburzenia Komunikacji językowej

10. Metody terapii

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Borowiecka Renata, Dziecko w równowadze, Warszawa 2011.

2. Brejnak Wojciech, Dysleksja: nie jesteś sam, Warszawa 2003.

3. Gruszczyk – Kolczyńska Edyta, Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki?, Warszawa 1989.

4. Herda Katarzyna, O dzieciach Indygo, czyli ADHD bez tajemnic, Kielce 2007.

5. Kastory – Bronowska, Monika, Wczesna Interwencja, Warszawa 2002.

6. Pisula Ewa, Autyzm, Płock 2002.

7. Wnukowska Katarzyna, Czy moje dziecko mówi poprawnie: poradnik logopedyczny, Gdańsk 2010.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Udział w zajęciach - 15

Przygotowanie do zajęć - 7

Konsultacje - 1

Czas na pisanie referatu - 5

Przygotowanie do zaliczenia - 10

Suma godzin: 38 godzin/30(25)godz=1 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę:

2 (nast.) nie nazywa zaburzeń występujących u dzieci w toku nauki szkolnej

3 (dst.) zna i nazywa zaburzenia występujące u dzieci

4 (db.) wymienia i charakteryzuje symptomy towarzyszące poszczególnym zaburzeniom

5 db.) samodzielnie rozpoznaje i nazywa zaburzenia, które mogą towarzyszyć dziecku oraz potrafi dobrać odpowiedni rodzaj terapii

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Błońska, Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Justyna Błońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Na zajęciach omówione będą następujące zagadnienia:

1. ADHD

2. Dysleksja

3. Przyczyny trudności szkolnych

4. Upośledzenie umysłowe

5. Autyzmzagadnienia teoretyczne)

6. Ortoptyka

7. Integracja Sensoryczna

8. Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego

9. Zaburzenia Komunikacji językowej

10. Metody terapii

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Borowiecka Renata, Dziecko w równowadze, Warszawa 2011.

2. Brejnak Wojciech, Dysleksja: nie jesteś sam, Warszawa 2003.

3. Gruszczyk – Kolczyńska Edyta, Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki?, Warszawa 1989.

4. Herda Katarzyna, O dzieciach Indygo, czyli ADHD bez tajemnic, Kielce 2007.

5. Kastory – Bronowska, Monika, Wczesna Interwencja, Warszawa 2002.

6. Pisula Ewa, Autyzm, Płock 2002.

7. Wnukowska Katarzyna, Czy moje dziecko mówi poprawnie: poradnik logopedyczny, Gdańsk 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)