Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do opery włoskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FW-M-I-2-WstOper
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do opery włoskiej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Literatura:

J. Miszalska, M. Surma-Gawłowska, 'Historia teatru i dramatu włoskiego od XIII do XVIII wieku, Universitas, Kraków 2008

P. Kamiński, 'Tysiąc i jedna opera', PWM, Kraków 2008 (lub inne wydanie)

D.J. Grout, 'Breve storia dell'opera', Rusconi Libri, Milano 1995

G. Montecchi, 'Una storia della musica, Rizzoli, Milano 1998

M. Baroni et all., 'Storia della musica', Einaudi, Torino,1988

'Musicalia. Annuario internazionale di studi musicologici': Teatro dell'arte, commedia dell'arte, opera in musica, 8 - 2011, Fabrizio Serra Editore, Pisa - Roma 2019

V. Coletti, 'Da Monteverdi a Puccini. Introduzione all'opera italiana', Einaudi, Torino 2003, 2017

L. Bianconi, Il teatro d'opera in Italian, Il Mulino, Bologna 1993

I. Bonomi 'Il docile idioma: l'italiano lingua per musica: La diffusione dell'italiano nell'opera e la questione linguistico-musicale dal Seicento all'Ottocento', Bulzoni, Roma 1998

Opery obowiązkowe:

Monteverdi 'L'Orfeo', Vinci 'Artaserse', Vivaldi 'Orlando Furioso', Mozart 'Don Giovanni', Rossini "Il Barbiere di Siviglia", Verdi "Rigoletto", "La Traviata", Puccini "Tosca"

oraz fragmenty z oper Donizettiego, Belliniego, Verdiego, Pucciniego, Leoncavallo.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach

Zaliczenie: ustny komentarz do wybranego (wylosowanego i wysłuchanego) fragmentu opery (aria, duet...): kompozytor, epoka, cechy charakterystyczne.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonardo Masi, Joanna Pietrzak-Thebault, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Leonardo Masi, Joanna Pietrzak-Thebault
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adda9b751079b4fcdafc10b1ffd457963%40thread.tacv2/conversations?groupId=6a04163e-dae5-4830-8b5f-669f68535c84&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

J. Miszalska, M. Surma-Gawłowska, 'Historia teatru i dramatu włoskiego od XIII do XVIII wieku, Universitas, Kraków 2008

P. Kamiński, 'Tysiąc i jedna opera', PWM, Kraków 2008 (lub inne wydanie)

D.J. Grout, 'Breve storia dell'opera', Rusconi Libri, Milano 1995

G. Montecchi, 'Una storia della music'a, Rizzoli, Milano 1998

M. Baroni et all., 'Storia della musica', Einaudi, Torino,1988

'Musicalia. Annuario internazionale di studi musicologici': Teatro dell'arte, commedia dell'arte, opera in musica, 8 - 2011, Fabrizio Serra Editore, Pisa - Roma 2019

V. Coletti, 'Da Monteverdi a Puccini. Introduzione all'opera italiana', Einaudi, Torino 2003, 2017

L. Bianconi, Il teatro d'opera in Italian, Il Mulino, Bologna 1993

I. Bonomi 'Il docile idioma: l'italiano linga per musica: La diffusione dell'italiano nell'opera e la questione linguistico-musicale dal Seicento all'Ottocento', Bulzoni, Roma 1998

Opery obowiązkowe:

Monteverdi 'L'Orfeo', Vinci, 'Artaserse', Vivaldi, 'Orlando Furioso', Mozart 'Don Giovanni'

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy - brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)