Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przekład literacki I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FW-M-II-2-PrLt-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przekład literacki I
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W07

FW2_W08

FW2_W09

FW2_U10

FW2_K01

Wymagania wstępne:

Znajomość języka włoskiego i polskiego na poziomie przynajmniej B2.

Pełny opis:

Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym, zajęcia będą miały charakter praktyczny. Na zajęciach student analizuje przekłady literackie z języka włoskiego na polski i odwrotnie, oraz przygotuje własne przekłady utworów literackich z zakresu poezji i prozy pod kierunkiem wykładowcy.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po ukończeniu kursu, student zna w stopniu pogłębionym teorie translatologiczne, orientując się w problematyce związanej z teorią przekładu (FW2_W08), zna zasady posługiwania się poprawną polszczyzną, rozumiejąc rolę poprawności językowej w pracy tłumacza z języka włoskiego na polski (FW2_W07), rozumie etyczne uwarunkowania pracy tłumacza oraz różne zastosowania praktyczne tej wiedzy (FW2_W09). Jest przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza języka włoskiego (FW2_U10), jest gotów do prawidłowego identyfikowania priorytetów związanych z wykonywaniem pracy/aktualnego zadania (FW2_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dobrą:

student jest bardzo dobrze zorientowany w problematyce związanej z teorią przekładu (FW2_W08), zna zasady posługiwania się poprawną polszczyzną, rozumiejąc rolę poprawności językowej w pracy tłumacza z języka włoskiego na polski (FW2_W07), rozumie etyczne uwarunkowania pracy tłumacza oraz różne zastosowania praktyczne tej wiedzy (FW2_W09). Jest przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza języka włoskiego (FW2_U10), jest gotów do prawidłowego identyfikowania priorytetów związanych z wykonywaniem pracy/aktualnego zadania (FW2_K01).

Na ocenę dobrą:

student zna na poziomie ogólnym teorie translatologiczne (FW2_W08), zna zasady posługiwania się poprawną polszczyzną (FW2_W07), rozumie etyczne uwarunkowania pracy tłumacza oraz różne zastosowania praktyczne tej wiedzy (FW2_W09). Ma podstawową wiedzę, żeby dalej kształcić się w zawodzie tłumacza języka włoskiego (FW2_U10), jest gotów do prawidłowego identyfikowania priorytetów związanych z wykonywaniem pracy/aktualnego zadania (FW2_K01).

Na ocenę dostateczną:

student zna, choć w sposób niekompletny, podstawowe teorie translatologiczne (FW2_W08), zna zasady posługiwania się poprawną polszczyzną (FW2_W07), ale zastosowania praktyczne tej wiedzy wymagają dalszej pracy (FW2_W09, FW2_U10), jest gotów do prawidłowego identyfikowania priorytetów związanych z wykonywaniem pracy/aktualnego zadania (FW2_K01).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonardo Masi, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Leonardo Masi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 punkty ECTS = około 75 godzin


30 godzin - obecność na zajęciach

10 godzin - przygotowanie do zajęć (lektury, kwerendy)

35 godzin - praca własna

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonardo Masi, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Leonardo Masi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)