Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki studenckie - filologia włoska (studia I stopnia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FW-PRAK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki studenckie - filologia włoska (studia I stopnia)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W07

FW1_U05

FW1_K03

FW1_K04

Wymagania wstępne:

-

Pełny opis:

Celem praktyk zawodowych jest zdobywanie doświadczenia związanego z różnymi aspektami pracy przyszłego absolwenta filologii włoskiej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna najważniejsze kierunki badań nad obszarem

kulturowym Włoch oraz języka włoskiego (FW1_W07). Potrafi również

posługiwać się uznanymi w filologii metodami, w swojej pracy wykazując zdolność do zachowania spójności metodologicznej (FW1_U05). Ponadto, Student posiada umiejętność rozpoznawania i rozstrzygania dylematów

naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej (FW1_K03). Student rozumie pojęcie

współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru

kulturowego Włoch (FW1_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Zgodnie z programem praktyk i Kartą Praktykanta

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Broniś
Prowadzący grup: Olga Broniś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Broniś
Prowadzący grup: Olga Broniś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

6 punktów ECTS = 150 h


(1 ECTS odpowiada nakładowi 25 pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną (ECTS))


Realizacja praktyk: 120 h

Znalezienie miejsca realizacji praktyk - 10 h

Konsultacje z pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk: 10 h

Formalności związane z realizacją i rozliczeniem praktyk: 10 h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Broniś
Prowadzący grup: Olga Broniś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

6 punktów ECTS = 150 h


(1 ECTS odpowiada nakładowi 25 pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną (ECTS))


Realizacja praktyk: 120 h

Znalezienie miejsca realizacji praktyk - 10 h

Konsultacje z pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk: 10 h

Formalności związane z realizacją i rozliczeniem praktyk: 10 h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)