Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Culture in Mind, Brain and Cognition

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-CIN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Culture in Mind, Brain and Cognition
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W01

KU1_U01

KU1_K01

Wymagania wstępne:

English at a communicative level

Skrócony opis:

The course offers a brief overview of theories focusing on mental models of culture defined as cultural mind, cultural knowledge, consciousness, and some research on the human brain and prefrontal cortex function as a base for human intellectual activity.

Pełny opis:

The course offers a brief overview of theories focusing on mental models of culture defined as cultural mind, cultural knowledge, consciousness, and some research on the human brain and prefrontal cortex function as a base for human intellectual activity. Our objective is to discover what "cultural cognitive structure," "cultural conceptual system" and "cultural cognitive representation" are. We will start with the cognitive anthropology of Goodenough, D'Andrade, Lacoff's and Johnson's theorems, and then move on to modern brain science in relation to neuroscience.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W01

The student is familiar with key concepts, ideas and methods of research from the traditions of cultural studies and cultural sciences and their contemporary currents including cognitive anthropology, generative anthropology and brain research in relation to neurocognitive science. Student understands the most important theories developed within these disciplines and knows the history and context of their

emergence and the interrelationships between them.

KU1_U01

Students are able to use a variety of databases to independently search the literature on the subject relevant to a given research problem in cultural studies and cultural sciences, including cognitive and neurocognitive research, as well as to analyze and synthesize the acquired information and critically evaluate their source.

KU1_K01

The student is ready to critically evaluate and update of one's knowledge based on the latest theories in the field of cultural studies and cultural sciences related to cognitive, and neurocognitive area and related disciplines of the humanities and also social sciences, as well as in relation to the ongoing transformations and current socio-cultural phenomena.

Metody i kryteria oceniania:

Learning outcomes are verified by continuous, ongoing assessment.

KU1_W01

For a positive grade:

The student is familiar on the basic level with key concepts, ideas and methods

of research from the traditions of cultural studies and cultural sciences and their contemporary currents including cognitive anthropology , generative anthropology and recent brain research in relation to neurocognitive science. He understands on the advanced level the most important theories developed within these disciplines; knows the history and context of their emergence and the interrelationships between them.

For a good grade:

The student is familiar on the advanced level with key concepts, ideas and methods of research from the traditions of cultural studies and

cultural sciences and their contemporary currents including cognitive anthropology, generative anthropology and recent brain research in relation to neurocognitive science. Student understands on the advanced level the most important theories developed within these disciplines; knows the history and context of their emergence and the interrelationships between them.

For a very good grade:

The student is familiar on the highly advanced level with key concepts, ideas and methods of research from the traditions of cultural studies and

cultural sciences and their contemporary currents including cognitive anthropology, generative anthropology and recent brain research in relation to neurocognitive science. Student understands on the highly advanced level the most important theories developed within these disciplines; knows the history and context of their emergence and the interrelationships between them.

KU1_U01

For a positive grade:

Students are able to use on a basic level a variety of databases to independently search the literature on the subject relevant to a given research problem in cultural studies and cultural sciences, as well as to partly analyze and synthesize the acquired information and critically evaluate their source.

For a good grade:

Students are able to use on an advanced level a variety of databases to independently search the literature on the subject relevant to a given research problem in cultural studies and cultural sciences, as well as to efficiently analyze and synthesize the acquired information and critically evaluate their source.

For a very good grade:

Students are able to use on an highly advanced level a variety of databases to independently search the literature on the subject relevant to a given research problem in cultural studies and cultural sciences, as well as to excellently analyze and synthesize the acquired information and critically evaluate their source.

KU1_K01

For a positive grade:

The student is ready at the initial level to critically evaluate and update of one's knowledge based on the latest theories in the field of cultural studies and cultural sciences related to cognitive, and neurocognitive area and related disciplines of the humanities and also social sciences, as well as in relation to the ongoing transformations and current socio-cultural phenomena.

For a good grade:

The student is ready at the advanced level to critically evaluate and update of one's knowledge based on the latest theories in the field of cultural studies and cultural sciences related to cognitive, and neurocognitive area and related disciplines of the humanities and also social sciences, as well as in relation to the ongoing transformations and current socio-cultural phenomena.

For very good grade:

The student is ready at the highly advanced level to critically evaluate and update of one's knowledge based on the latest theories in the field of cultural studies and cultural sciences related to cognitive, and neurocognitive area and related disciplines of the humanities and also social sciences, as well as in relation to the ongoing transformations and current socio-cultural phenomena.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Magdalena Złocka-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

class attendance - 30 h


reading and analysis of the assigned text - 30 h


Preparation of an oral statement on the assigned text

to be delivered in each class - 30 h


total 90 h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)