Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

"Culture, Mind &Cognition"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-CULTURE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: "Culture, Mind &Cognition"
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W01

KU1_W02

Skrócony opis:

The course offers brief overview of theories focused on mental models of culture defined as mind, knowledge and consciousness. Our objective is to discover what is a “cultural cognitive structure”, “cultural conceptual system” and “cultural cognitive representation”. We’ll start with cognitive anthropology of Goodenough , D’Andrade, claims of Lacoff and Johnson, and we’ll come to contemporary theory of Eric Gans Generative Anthropology in reference to... neuroscience.

Pełny opis:

1. Areas and synonyms of cognitive anthropology: "ethnoscience", "ethnosemantics", "componential analysis", "lexical semantic analysis", "ethnographic semantics" or "new ethnography".

2. Cognitive contexts of definitions of culture.

3. The emergence of cognitive anthropology.

4. Cognitive anthropology in diachronic perspective-chosen hypothesis

5. Pre-existing cultural schemas and cultural task solutions.

6. Words or being- what contains "pointers" to schemas ?

7. Culture as cognition, culture as consciousness.

8. Language and culture in analogical reference- structures, codes, concepts.

9. Language and culture as systems of cognitive representation. Idiolect and "pro prospect".

10. Culture as sets of standards and body of knowledge. Emic nad ethic.

11. Construction of cognitive mental models of the relevant cultures.

12. Cultural mental actions in narrative transfers.

13. Phenomenal and ideational definition of culture.

14. Prototypes, schemas and networks of folk models in reasoning- how do people use and organize ordinary knowledge.

15. Metaphorical nature of of conceptual systems.

Literatura:

B.G. Blount, A History of Cognitive Anthropology [in]: A Companion to Cognitive Anthropology, Ed. by David B. Kronenfeld, Giovanni Bernardo.., Willey-Blackwell, Oxford 2011, pp. 11-24

Naomi Quinn, The History of the Cultural Models School Reconsidered: A Paradigm Shift in Cognitive Anthropology [in]: A Companion to Cognitive Anthropology, Ed. by David B. Kronenfeld, Giovanni Bernardo.., Willey-Blackwell, Oxford 2011 , pp. 30-47

Jurg Wassmann, Christian Kluge, and Dominik Albrecht, The Cognitive Context of Cognitive Anthropology [in]: A Companion to Cognitive Anthropology, Ed. by David B. Kronenfeld, Giovanni Bernardo.., Willey-Blackwell, Oxford 2011, p. 47-60

James Boster, Data, Method, and Interpretation in Cognitive Anthropology,[in]: A Companion to Cognitive Anthropology, Ed. by David B. Kronenfeld, Giovanni Bernardo.., Willey-Blackwell, Oxford 2011, 131-153

Ward Goodenough, “Cultural Anthropology and Linguistics” : [in] Report of the Seventh Annual Roundtable Meeting on Linguistics and Language Study, Ed. by Paul L. Garvin, Washington , DC, Georgetown University, 1957

Ward H. Goodenough, Culture, Language, and Society, University of Pennsylvania

The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc. Menlo Park, California Reading, Massachusetts London..., Edition:2nd, 1981

D'Andrade, Roy G. (1995) The Development of Cognitive Anthropology. Cambridge University Press, Cambridge, UK

D'Andrade, Roy G. (2001). "A cognitivist's view of the units debate in cultural anthropology." Cross-Cultural Research, 35(2), 242 - 257.

George I.akoff and Mark Johnson, (1980) Metaphors we live by, University of Chicago Press, Chicago

Magdalena Złocka-Dąbrowska, Cratos as Cognition, Gans and Dumezil in Dialog on Language and Violence, “Anthropoetics: The Journal of Generative Anthropology” XXII, no.1, Fall 2016, www.anthropoetics. ucla.edu. (Open Access Journal -University of California in Los Angeles)

http://anthropoetics.ucla.edu/ap2201/2201mzd/

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Magdalena Złocka-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)