Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Contemporary Italian Culture - Museums, Art and Fashion

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-ContenItCult
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Contemporary Italian Culture - Museums, Art and Fashion
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W03

Muz1_U11

Muz1_U05

Wymagania wstępne:

Angielski B2

Pełny opis:

Konwersatorium przybliża studentom wybrane zagadnienia związane ze współczesną kulturą włoską w kontekście problematyki muzealnictwa, sztuki i mody. Dzięki dyskusjom i analizom prowadzonym na zajęciach wykształcane są mechanizmy krytycznego myślenia oraz analizy zagadnień kultury włoskiej w kontekście muzeów, mody i sztuki. We wstępie studenci poznają genezę zjawisk związanych z pojawieniem się awangardy oraz definiuje rozwój nowych ośrodków sztuki. Na tle rozwoju sztuki klasycznej ukazane są zmiany w postrzeganiu sztuki nowoczesnej. Rozważaniom towarzyszy przegląd nowych centrów - Mediolanu oraz Turynu. Konwersatorium przybliża również zmiany kulturowe w najważniejszych ośrodkach włoskich - Wenecji, Rzymie i Florencji, przystosowujące je do potrzeb współczesnej sztuki i wystawiennictwa. Na zajęciach omawiani i analizowani są najważniejsi twórcy sztuki oraz mody działający we Włoszech. Kurs zamyka przegląd najważniejszych nowoczesnych ośrodków muzealnych, ich strategie wystawiennicze oraz sposoby zainteresowania zwiedzających kulturą współczesną.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Muz1_W03 - Zna i rozumie metodologię badań w kultury współczesnej, w tym posiada wiedzę na temat rozwoju kultury artystycznej we Włoszech powiązaniu z rozwojem włoskiego muzealnictwa współczesnego.

Muz1_U11 - Potrafi wykorzystywać wiedzę o włoskiej kulturze wspólczesnej i muzeach w pracy muzealnika.

Muz1_U05 - Posiada umiejętność logicznego konstruowania wypowiedzi na temat

włoskiej kultutry współczesnej i muzealnictwa (w mowie i piśmie).

6.00 ECTS

30 h - udział w zajęciach

60 h - przygotowanie do zajęć

30 h - czytanie lektur

60 h - przygotowanie do zaliczenia

Metody i kryteria oceniania:

KRYTERIA OCENIANIA

na ocenę BDB - student zna świetnie zagadnienia dotyczące historii włoskiego designu, mody i sztuki najnowszej, ma uporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, potrafi rozpoznać i nazwać artystów/projektantów/szkoły na podstawie materiału wizualnego.

na ocenę DB - student zna dobrze zagadnienia dotyczące historii włoskiego designu, mody i sztuki najnowszej, ma nieuporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, potrafi częściowo rozpoznać i nazwać artystów/projektantów/szkoły na podstawie materiału wizualnego.

na ocenę DST - student ma podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu historii włoskiego designu, mody i sztuki najnowszej, ma nieuporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, ma problemy z rozpoznaniem i nazwaniem artystów/projektantów/szkół na podstawie materiału wizualnego.

Praktyki zawodowe:

n/d

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Anna Wiśnicka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Wiśnicka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aDOUBQUWTegNScup5GVwvRWErmtrORjBW0VY_H3fT-Ek1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e08cd230-0357-4c8f-9800-681e137ef0e3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

6.00 ECTS

30 h - udział w zajęciach

60 h - przygotowanie do zajęć

30 h - czytanie lektur

60 h - przygotowanie do zaliczenia

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs prezentuje wybrane zagadnienia związane ze współczesną kulturą włoską w kontekście problematyki muzealnictwa, sztuki i mody.

Pełny opis:

Konwersatorium przybliża studentom wybrane zagadnienia związane ze współczesną kulturą włoską w kontekście problematyki muzealnictwa, sztuki i mody. Dzięki dyskusjom i analizom prowadzonym na zajęciach wykształcane są mechanizmy krytycznego myślenia oraz analizy zagadnień kultury włoskiej w kontekście muzeów, mody i sztuki. We wstępie studenci poznają genezę zjawisk związanych z pojawieniem się awangardy oraz definiuje rozwój nowych ośrodków sztuki. Na tle rozwoju sztuki klasycznej ukazane są zmiany w postrzeganiu sztuki nowoczesnej. Rozważaniom towarzyszy przegląd nowych centrów - Mediolanu oraz Turynu. Konwersatorium przybliża również zmiany kulturowe w najważniejszych ośrodkach włoskich - Wenecji, Rzymie i Florencji, przystosowujące je do potrzeb współczesnej sztuki i wystawiennictwa. Na zajęciach omawiani i analizowani są najważniejsi twórcy sztuki oraz mody działający we Włoszech. Kurs zamyka przegląd najważniejszych nowoczesnych ośrodków muzealnych, ich strategie wystawiennicze oraz sposoby zainteresowania zwiedzających kulturą współczesną.

Literatura:

Raul A. Barreneche, New Museums, New York 2005.

Bettina Messias Carbonell [ed.], Museum studies: an anthology of contexts, Malden 2006.

Jonathan Harris, Globalization and contemporary art, Malden 2011.

Terry Smith, Contemporary art: world currents, London 2011.

Chris van Uffelen, Contemporary museums: architecture, history, collection, Salenstein 2011.

Claire Wilcox, Valerie Mendes, Modern fashion in detail, London 2002.

Anna Wiśnicka, Polish-Italian Design Dualism. Artistic Projects by Dorota Koziara, „PL.IT / Rassegna italiana di argomenti polacchi”, 08/2017, p. 160-175.

Wymagania wstępne:

n/d

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Anna Wiśnicka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Wiśnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

6.00 ECTS

30 h - udział w zajęciach

60 h - przygotowanie do zajęć

30 h - czytanie lektur

60 h - przygotowanie do zaliczenia

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

n/d

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)