Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Culture and Mind

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-CulandMind
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Culture and Mind
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W02

KU2_U06

KU2_K01

Skrócony opis:

The course offers brief overview of theories focused on mental models of culture defined as mind, knowledge and consciousness. Our objective is to discover what is a “cultural cognitive structure”, “cultural conceptual system” and “cultural cognitive representation”. We’ll start with cognitive anthropology of Goodenough , D’Andrade, claims of Lacoff and Johnson, and we’ll come to contemporary theory of Eric Gans Generative Anthropology in reference to... neuroscience.

Pełny opis:

1. Areas and synonyms of cognitive anthropology: "ethnoscience", "ethnosemantics", "componential analysis", "lexical semantic analysis", "ethnographic semantics" or "new ethnography".

2. Cognitive contexts of definitions of culture.

3. The emergence of cognitive anthropology.

4. Cognitive anthropology in diachronic perspective-chosen hypothesis

5. Pre-existing cultural schemas and cultural task solutions.

6. Words or being- what contains "pointers" to schemas ?

7. Culture as cognition, culture as consciousness.

8. Language and culture in analogical reference- structures, codes, concepts.

9. Language and culture as systems of cognitive representation. Idiolect and "pro prospect".

10. Culture as sets of standards and body of knowledge. Emic nad ethic.

11. Construction of cognitive mental models of the relevant cultures.

12. Cultural mental actions in narrative transfers.

13. Phenomenal and ideational definition of culture.

14. Prototypes, schemas and networks of folk models in reasoning- how do people use and organize ordinary knowledge.

15. Metaphorical nature of of conceptual systems.

Literatura:

B.G. Blount, A History of Cognitive Anthropology [in]: A Companion to Cognitive Anthropology, Ed. by David B. Kronenfeld, Giovanni Bernardo.., Willey-Blackwell, Oxford 2011, pp. 11-24

Naomi Quinn, The History of the Cultural Models School Reconsidered: A Paradigm Shift in Cognitive Anthropology [in]: A Companion to Cognitive Anthropology, Ed. by David B. Kronenfeld, Giovanni Bernardo.., Willey-Blackwell, Oxford 2011 , pp. 30-47

Jurg Wassmann, Christian Kluge, and Dominik Albrecht, The Cognitive Context of Cognitive Anthropology [in]: A Companion to Cognitive Anthropology, Ed. by David B. Kronenfeld, Giovanni Bernardo.., Willey-Blackwell, Oxford 2011, p. 47-60

James Boster, Data, Method, and Interpretation in Cognitive Anthropology,[in]: A Companion to Cognitive Anthropology, Ed. by David B. Kronenfeld, Giovanni Bernardo.., Willey-Blackwell, Oxford 2011, 131-153

Ward Goodenough, “Cultural Anthropology and Linguistics” : [in] Report of the Seventh Annual Roundtable Meeting on Linguistics and Language Study, Ed. by Paul L. Garvin, Washington , DC, Georgetown University, 1957

Ward H. Goodenough, Culture, Language, and Society, University of Pennsylvania

The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc. Menlo Park, California Reading, Massachusetts London..., Edition:2nd, 1981

D'Andrade, Roy G. (1995) The Development of Cognitive Anthropology. Cambridge University Press, Cambridge, UK

D'Andrade, Roy G. (2001). "A cognitivist's view of the units debate in cultural anthropology." Cross-Cultural Research, 35(2), 242 - 257.

George I.akoff and Mark Johnson, (1980) Metaphors we live by, University of Chicago Press, Chicago

Magdalena Złocka-Dąbrowska, Cratos as Cognition, Gans and Dumezil in Dialog on Language and Violence, “Anthropoetics: The Journal of Generative Anthropology” XXII, no.1, Fall 2016, www.anthropoetics. ucla.edu. (Open Access Journal -University of California in Los Angeles)

http://anthropoetics.ucla.edu/ap2201/2201mzd/

Magdalena Złocka-Dąbrowska, “Generative Anthropology and Cognitive Identity in Mythical Transfers” [in]: “Generative Anthropology in Transdysciplinary Inquiry: Religion, Science, Language, Culture”, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2018, 189-199

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU2_W02

The student knows the specialist terminology in the field of cultural studies and cognitive anthropology at the extended level, understanding the key concepts and theories developed on their basis to the extent that allows the integration of perspectives specific to the above-mentioned disciplines

KU2_U06

The student uses a foreign language at B2 + level of the European System for the Description of Language Education, in communication with experts of the field of cultural studies and cognitive anthropology, using specialized vocabulary.

KU2_K01

The student makes a critical assessment, revision and correction of knowledge in terms of its relevance to the latest theoretical achievements in the field of cultural studies and cognitive anthropology, taking into account current changes of socio-cultural phenomena

ECTS:

participation in classes - 30 hours

preparation for classes - 30 hours -

preparation of presentation - 10 hours

Metody i kryteria oceniania:

Conversational lecture with the method of oral and visual presentation.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)