Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fonologia i wymowa języka włoskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-FonWymJęzWł
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fonologia i wymowa języka włoskiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W01

FW1_U03

FW1_U07

Wymagania wstępne:

Zajęcia fakultatywne, stworzone z myślą o studentach filologii włoskiej, którzy w I semestrze 1. roku studiów ukończyli z wynikiem pozytywnym zajęcia pt. "fonetyka i wymowa języka włoskiego", oraz są zainteresowani bardziej zaawnsowanymi aspektami fonetyki oraz podstawami fonologii języka włoskiego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna miejsce i znaczenie nauk filologicznych w obszarze

nauk humanistycznych oraz specyfikę metodologiczną przedmiotu badań

językoznawczych (FW1_W01). Potrafi formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod. Posiada umiejętność uzasadnienia doboru problemu i metod badawczych, posługując się przy tym poprawną terminologią naukową z zakresu fonetyki i fonologii (FW1_U03). Ponadto, student potrafi analizować i syntetyzować na poziomie pozwalającym na klarowne i logiczne

przedstawienie i uzasadnienie przyjętego stanowiska z krytycznym wykorzystaniem dotychczasowego dorobku filologii i innych

dyscyplin humanistycznych (FW1_U07).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Broniś, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Olga Broniś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 punkty ECTS (75 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)


Udział w zajęciach: 30 godzin,

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna (w tym nagrania i autoocena)- 30 godzin

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 15 godzin.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)