Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Generative Anthropology in Contexts and Texts

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-GenAnt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Generative Anthropology in Contexts and Texts
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

KU2_W03

KU2_U06

KU2_K02

Wymagania wstępne:

Fluent communication in English

Skrócony opis:

The objective of the class is to present the hypothesis of the origin of language and culture by Eric Gans known as Generative Anthropology (GA) in selected, interpretive contexts.

Pełny opis:

The objective of the class is to present the hypothesis of the origin of language and culture by Eric Gans. Generative Anthropology (GA) as he calls it, will be interpreted in selected representative contexts. We begin with the basic concepts and assumptions of the theory, moving on to a model account of the scene of origin and its philosophical underpinnings, to then come to the application of GA in the masterpieces of classical English literature and its innovative interpretations of recent times.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU2_W03

The student knows the main developmental trends of contemporary

cultural studies and cultural sciences including generative anthropology along with the key issues addressed in their field; understands their significance as an expression of the discipline's growing self-awareness, as well as a response to the challenges of the modern world.

KU2_U06

The student will be able to use a foreign language at the level of

B2+ of the Common European Framework of Reference for Languages

in communication with experts in the field of cultural studies and cultural sciences including generative anthropology, using specialized vocabulary used in these disciplines.

KU2_K02

The student is ready to recognize the importance of the acquired knowledge for the solving cognitive and practical problems and to face the challenges

arising from the conditions of the current socio-cultural reality.

Metody i kryteria oceniania:

Learning outcomes are verified by continuous assessment

KU2_W03

For a sufficient grade:

The student knows the basic informations about main developmental trends of contemporary cultural studies and cultural sciences including generative anthropology along with the key issues addressed in their field; understands partly their significance as an expression of the discipline's growing self-awareness, as well as a response to the challenges of the modern world.

For a good grade:

The student knows well the main developmental trends of contemporary cultural studies and cultural sciences including generative anthropology along with the key issues addressed in their field; understands well their significance as an expression of the discipline's growing self-awareness, as well as a response to the challenges of the modern world.

For very good grade:

The student knows very well the main developmental trends of contemporary cultural studies and cultural sciences including generative anthropology along with the key issues addressed in their field; understands very well their significance as an expression of the discipline's growing self-awareness, as well as a response to the challenges of the modern world.

KU2_U06

For a sufficient grade:

The student will be able to use a foreign language at the level of

B2+ of the Common European Framework of Reference for Languages

in communication with experts with regard to the part of the field of cultural studies and cultural sciences including generative anthropology, applying specialized vocabulary used in these disciplines.

For a good grade:

The student will be able to use a foreign language at the level of

B2+ of the Common European Framework of Reference for Languages

in communication with experts for a significant proportion of the field of cultural studies and cultural sciences including generative anthropology, applying specialized vocabulary used in these disciplines.

For very good grade:

The student will be able to use a foreign language at the level of

B2+ of the Common European Framework of Reference for Languages

in communication with experts with regard to a very large proportion of the field of cultural studies and cultural sciences including generative anthropology, applying specialized vocabulary used in these disciplines.

KU2_K02

For sufficient grade:

The student is ready to recognize on the basic level the importance of the acquired knowledge for the solving cognitive and practical problems and to face the challenges arising from the conditions of the current socio-cultural reality.

For a good grade:

The student is ready to recognize to a significant degree the importance of the acquired knowledge for the solving cognitive and practical problems and to face the challenges arising from the conditions of the current socio-cultural reality.

For a very good grade:

The student is ready to recognize in an advanced stage the importance of the acquired knowledge for the solving cognitive and practical problems and to face the challenges arising from the conditions of the current socio-cultural reality.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Magdalena Złocka-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

class attendance -30 h


preparation for classes including reading and analysis of texts- 30 h


preparation of an oral statement in a foreign language necessary to demonstrate one's own preparation in each class- 30 h


total 90 h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

The objective of the class is to present the hypothesis of the origin of language and culture by Eric Gans known as Generative Anthropology (GA) in selected, interpretive contexts.

Pełny opis:

The objective of the class is to present the hypothesis of the origin of language and culture by Eric Gans. Generative Anthropology (GA) as he calls it, will be interpreted in selected representative contexts. We begin with the basic concepts and assumptions of the theory, moving on to a model account of the scene of origin and its philosophical underpinnings, to then come to the application of GA in the masterpieces of classical English literature and its innovative interpretations of recent times.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)