Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Greek tragedy and its afterlife

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-GreekTr
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Greek tragedy and its afterlife
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F1_W01, F1_W04, F1_W10, F1_U08, F1_U09, F1_U10, F1_K01, F1_K03, F1_K05

Skrócony opis:

The course aims at discussing the phenomenon of classical Greek tragedy, its original premises and political grounding and the later devellopment of the idea of tragic genre.

Pełny opis:

Topics discussed will cover (while not being limited to):

- the religious and political context of tragic performance

- the poetics of Aeschylean drama

- the Sophoclean hero

- Euripidean tragedy, its conservatism and its innovativeness

- Roman appropriation of Greek tragedy

- Seneca and the reworking of Euripidean themes

- tragedy and Dante

- early modern theory and practice

- the non-cscholarly wit of Shakespeare

- Racine's attempts at Classicism

- operatic reflexes

- the Promethean hero

- the improvements of Hoffmanstahl and others

- the modern Antigone

- Passolini's/ Kakoyannis exploration of the ancient

Literatura:

Loeb Classical Library editions of Aeschylus, Sophocles and Euripides

Loeb Classical Library edition of Seneca

Loeb Classical Library translation of Aristotle's Poetics

Dante's La commedia (any English translation or the Italian text)

Villa I Tatti edition of Humanist Tragedies (Cambridge Ma. 2010)

F. Robortello's Explicationes

W. Shakespeare Titus Andronicus

E. von Hoffmanstahl Electra (any translation)

P.B. Shelley Prometheus unbound

J. Anouilh Antigone (any translation)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Average understanding of tragic genre in its diachronic aspect. Understanding of classical tragedy as a political and religious phenomenon. Understanding of the elasticity of the genre. Awareness of the normativeness of Aristotelian vision. Understanding of the phenomenon of Classical tradition

Metody i kryteria oceniania:

Oral exam consisting of two separate questions concerning:

a) ancient phenomenon

b) modern survival/evolution

Very good: uses examples outside of canon. Shows independence of thought and critical approach. Formulates his/her argument in faultless English.

Good: uses canonical examples, showing good command of English and decent awareness of phenomena discussed.

Sufficient: capable of using examples discussed during class, formulates argument in understandable and syntactically correct English.

Praktyki zawodowe:

Not applicable

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)