Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

History of Polish Culture. Sarmatism - Ideology and State Interest of Polish Lithuanian Ukrainian Commonwealth

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-HistPolish
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: History of Polish Culture. Sarmatism - Ideology and State Interest of Polish Lithuanian Ukrainian Commonwealth
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

(H1A_W01)


(H1A_W10)

(H1A_U01)


Skrócony opis:

The aim of the course is to familiarize students with the most important issues and facts of Old Polish culture connected with the idea of "Sarmatism".

Pełny opis:

During our meetings we will discuss the problems of an Old Polish history and culture of Sarmatism. The issues of religious denominations, political institutions and cultural facts will be considered and put into discussion. From the very beginnig of Polish political/cultural history (10th century) to the times of Partition (1795) - we encounter complicated and very interesting history of a state which was one of the biggest countries in Europe of those years.

Subjects of our meetings:

1. Poland and Christianity (why Rome?)

2. Polish Middle Ages - art and idees

3. Polish 15th century - how the state has been shaped

4. Institutions and Polish republicanism

5. Basic ideas of Polish political and cultural conduct

6. Renaissance art

7. Jan Kochanowski

8. Rhetoric of tolerancje

9. Rhetoric of a counter-reformation

10. Sarmatism - the Polish-Lithuanian state of mind

11. Wespazjan Kochowski's idea of the Commonwealth

12. Sarmatian "misjonizm"

Literatura:

The basic book is:

Norman Davies, God's Playground. A History of Poland, vol.1: The origins to 1795, Oxford UP 1981;

some literary materials will be offered by the Instructor

Efekty kształcenia i opis ECTS:

He knows the basic terminology and methodology from the area of ​​the humanities in relation to cultural studies and axiological perspective (H1A_W01)

He knows the basic methods of analysis and interpretation of cultural texts, Polish and foreign, in the context of individual traditions, theories and research schools (H1A_W10)

He can use a variety of databases (including bibliographic lists) in order to independently search literature as a source of knowledge in the science of culture and related disciplines in the humanities (H1A_U01)

ETCS:

30 h - classes

45 h - reading, preparing for classes

30 h - learning and consulting with instructor

20 h - writing final essay

Metody i kryteria oceniania:

Methods of assessment: presence, activity, oral report

Ratong Very good:

He knows very good the basic terminology and methodology from the area of ​​the humanities in relation to cultural studies and axiological perspective (H1A_W01)

He knows very good the basic methods of analysis and interpretation of cultural texts, Polish and foreign, in the context of individual traditions, theories and research schools (H1A_W10)

He is using very good a variety of databases (including bibliographic lists) in order to independently search literature as a source of knowledge in the science of culture and related disciplines in the humanities (H1A_U01

Rating Good:

He knows good the basic terminology and methodology from the area of ​​the humanities in relation to cultural studies and axiological perspective (H1A_W01)

He knows good the basic methods of analysis and interpretation of cultural texts, Polish and foreign, in the context of individual traditions, theories and research schools (H1A_W10)

He uses a variety of databases (including bibliographic lists) in order to independently search literature as a source of knowledge in the science of culture and related disciplines in the humanities (H1A_U01

Rating sufficient:

He knows suffciently the basic terminology and methodology from the area of ​​the humanities in relation to cultural studies and axiological perspective (H1A_W01)

He knows sufficiently the basic methods of analysis and interpretation of cultural texts, Polish and foreign, in the context of individual traditions, theories and research schools (H1A_W10)

It is difficult for him to use a variety of databases (including bibliographic lists) in order to independently search literature as a source of knowledge in the science of culture and related disciplines in the humanities (H1A_U01)

Raiting faill:

He does not know the basic terminology and methodology from the area of ​​the humanities in relation to cultural studies and axiological perspective (H1A_W01)

He does not know the basic methods of analysis and interpretation of cultural texts, Polish and foreign, in the context of individual traditions, theories and research schools (H1A_W10)

It is impossible for him to use a variety of databases (including bibliographic lists) in order to independently search literature as a source of knowledge in the science of culture and related disciplines in the humanities (H1A_U01)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)