Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

L'italiano "indecente"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-Italindecen
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: L'italiano "indecente"
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3avSo3-TiKuuTO3xDsePfumFwHQsRotouyq97GpL9yg_I1%40thread.tacv2/General?groupId=57d92c1d-64f7-465c-a318-1ea894c7cccc&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P7S_WG

Zna w pogłębionym stopniu terminologię, metodologię i teorie wykorzystywane w badaniach nad językiem zarówno w ujęciu synchronicznym, jak i diachronicznym


P7S_WK

Zna zasady posługiwania się poprawną polszczyzną, rozumiejąc rolę

poprawności językowej w pracy filologa

Wymagania wstępne:

Student zdobył zaawansowana wiedzie z języka włoskiego we wszystkich umiejętnościach lingwistycznych oraz na praktyczno-funkcjonalnym poziomie. Student poprawnie posługuje się słownictwem i określonymi strukturami w formalnym jaki i nieformalnym językuSkrócony opis:

Język włoski jest bogaty w wulgarne wyrażenia, przenośnie i niepoprawne zwroty używane w języku potocznym, w mediach, w czasopismach, ale także w języku filmowym. Ten kurs ma być przewodnikiem dla wszystkich osób, które osiągnęły już zaawansowany poziom języka włoskiego i chcą wzbogacić swoją wiedzę, stawiając czoła barwnemu i często niesławnemu światu wulgarnego i popularnego języka włoskiego. Kurs nie ma na celu zachęcania studentów do używania wulgarnych wyrażeń, ale raczej ma dać przyszłym nauczycielom, tłumaczom i studentom narzędzia do zrozumienia ich znaczenia i umożliwić radzenie sobie w różnych sytuacjach.

Pełny opis:

Język włoski jest bogaty w wulgarne wyrażenia, przenośnie i niepoprawne zwroty używane w języku potocznym, w mediach, w czasopismach, ale także w języku filmowym. Ten kurs ma być przewodnikiem dla wszystkich osób, które osiągnęły już zaawansowany poziom języka włoskiego i chcą wzbogacić swoją wiedzę, stawiając czoła barwnemu i często niesławnemu światu wulgarnego i popularnego języka włoskiego. Kurs nie ma na celu zachęcania studentów do używania wulgarnych wyrażeń, ale raczej ma dać przyszłym nauczycielom, tłumaczom i studentom narzędzia do zrozumienia ich znaczenia i umożliwić radzenie sobie w różnych sytuacjach.

Literatura:

Prowadzący będzie dostarczał materiały potrzebne do uczestnictwa w zajedziach

Laniado (2001): Parolacce e rispostacce, Red Edizioni.

Capuano (2010): Elogio del turpiloquio, Stampa Alternativa.

Accatino (2005): Gli insulti hanno fatto la storia, Piemme.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

P7S_WG

Zna w pogłębionym stopniu terminologię, metodologię i teorie wykorzystywane w badaniach nad językiem zarówno w ujęciu synchronicznym, jak i diachronicznym

P7S_WK

Zna zasady posługiwania się poprawną polszczyzną, rozumiejąc rolę

poprawności językowej w pracy filologa

Metody i kryteria oceniania:

Student zdobył zaawansowana wiedzie z języka włoskiego we wszystkich umiejętnościach lingwistycznych oraz na praktyczno-funkcjonalnym poziomie. Student poprawnie posługuje się słownictwem i określonymi strukturami w formalnym jaki i nieformalnym języku

FW1_W10

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia wymogów na ocenę dostateczną

na ocenę dostateczną: student osiągną przeciętną znajomość języka na poziomie C1+/C2 w odniesieniu do systemów gramatycznych.

na ocenę dobrą: student osiągną dobrą znajomość języka na poziomie C1+/C2 w odniesieniu do systemów gramatycznych.

na ocenę bardzo dobrą: student osiągną bardzo dobrą znajomość języka na poziomie C1+/C2 w odniesieniu do systemów gramatycznych.

FW1_U01

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia oczekiwań na ocenę dostateczną.

na ocenę dostateczną: student posiada podstawową znajomość form i struktur w komunikacji w języku włoskim na poziomie C1+/C2

na ocenę dobrą: student posiada dobrą znajomość form i struktur w komunikacji w języku włoskim na poziomie C1+/C2

na ocenę bardzo dobrą: student posiada bardzo dobrą znajomość form i struktur w komunikacji w języku włoskim na poziomie C1+/C2

FW1_K01

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia oczekiwań na ocenę dostateczną.

na ocenę dostateczną: student spełnia podstawowe wymagania stawiane krytycznemu myśleniu w odniesieniu do języka włoskiego na poziomie C1+/C2

na ocenę dobrą: student spełnia prawie wszystkie wymagania stawiane krytycznemu myśleniu w odniesieniu do języka włoskiego na poziomie C1+/C2

na ocenę bardzo dobrą: student spełnia wszystkie wymagania stawiane krytycznemu myśleniu w odniesieniu do języka włoskiego na poziomie C1+/C2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Alberto Regagliolo
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3avSo3-TiKuuTO3xDsePfumFwHQsRotouyq97GpL9yg_I1%40thread.tacv2/General?groupId=57d92c1d-64f7-465c-a318-1ea894c7cccc&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Język włoski jest bogaty w wulgarne wyrażenia, przenośnie i niepoprawne zwroty używane w języku potocznym, w mediach, w czasopismach, ale także w języku filmowym. Ten kurs ma być przewodnikiem dla wszystkich osób, które osiągnęły już zaawansowany poziom języka włoskiego i chcą wzbogacić swoją wiedzę, stawiając czoła barwnemu i często niesławnemu światu wulgarnego i popularnego języka włoskiego. Kurs nie ma na celu zachęcania studentów do używania wulgarnych wyrażeń, ale raczej ma dać przyszłym nauczycielom, tłumaczom i studentom narzędzia do zrozumienia ich znaczenia i umożliwić radzenie sobie w różnych sytuacjach.

Literatura:

Prowadzący będzie dostarczał materiały potrzebne do uczestnictwa w zajedziach

Wymagania wstępne:

Student zdobył zaawansowana wiedzie z języka włoskiego we wszystkich umiejętnościach lingwistycznych oraz na praktyczno-funkcjonalnym poziomie. Student poprawnie posługuje się słownictwem i określonymi strukturami w formalnym jaki i nieformalnym języku

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)