Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

A World of Adventures in the Joseph Conrad's novels

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-JosephCon
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: A World of Adventures in the Joseph Conrad's novels
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

H2A_W01; H2A_W10; H2A_U01


Skrócony opis:

Lecture presents prose of Józef Teodor Konrad Korzeniowski - known as Joseph Conrad, and focuses on selected issues addressed in his novels and on their reception, particularly on the concept of adventure.

Pełny opis:

Lecture presents prose of Józef Teodor Konrad Korzeniowski - known as Joseph Conrad, and focuses on selected issues addressed in his novels and on their reception.

Literatura:

The selected essays available at:

http://www.ejournals.eu/Yearbook-of-Conrad-Studies/

Conrad Under Familial Eyes, texts selected and edited by Zdzisław Najder, translated by Halina Carroll-Najder, Cambridge University Press, Cambridge 1983

Najder Zdzisław, Joseph Conrad. A Life, translated by Halina Najder, Camden House; Rochester, New York 2007

Conrad: Eastern and Western Perspectives, General Editor: Wiesław Krajka; Maria Curie-Skłodowska University, Lublin; Columbia University Press, New York; Boulder – Lublin – New York 1993; selected essays

Conrad in the twenty-first century. Contemporary Approaches and Perspectives, edited by Carola M. Kaplan, Peter Lancelot Mallios and Andrea White, Routledge; New York, London 2005

Efekty kształcenia i opis ECTS:

H2A_W01; H2A_W10; H2A_U01

Uzasadnienie ECTS: udział w zajęciach w języku angielskim 15 godz. = 2 ECTS samodzielna lektura tekstów w języku angielskim 45 godz. = 2 ECTS przygotowanie do egzaminu 30 godz. = 1 ECTS suma: 90 godz. = 5 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Learning outcomes

Students will be able to understand the importance of main and seminal works of Conrad from different cultural perspectives.

From a theoretical point of view students will be able to confront different schools of interpretation of Conrad's prose.

Assessment methods

- Oral presentation - 60%

- Individual short exercise - 30%

- Participation in class - 10%

Assessment Methodology:

Each subject will be firstly provided as a lecture on the particular issue, then further discussed in accordance with further readings.

All required readings are available in The Library of Humanities room 303 at Devaitis Campus New Building. Folder will be provided to use in place at student request by the library staff.

Final grade is based on triple factorial assessment :

1.Attendance (up to one absence allowed)

2. Activity (constant assessment based on student activities during the spam of the course and academic knowledge of required readings.)

3. Oral exam.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)