Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język polski akademicki dla cudzoziemców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-JpAkad-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język polski akademicki dla cudzoziemców
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

H1A_W07, H1A_W09, H1A_U09,H1A_U10,


H1A_K01, H1A_KO2

Wymagania wstępne:

Znajomość języka polskiego na poziomie B1 i wyższym

Pełny opis:

Zajęcia skierowane są do cudzoziemców, znających język polski na poziomie B1 i wyższym. Celem zajęć jest przedstawienie różnych aspektów stylistyki języka polskiego oraz praktycznej pracy z tekstami o charakterze: naukowym, popularnonaukowym, użytkowym, zwrócenie uwagi na różnice między językiem mówionym a językiem pisanym, przedstawienie specyfiki komunikacji w Internecie, poznanie i próba analizy języka poezji, języka prozy. Na zajęciach pojawią się również elementy historii języka polskiego. W ramach zajęć przewidziane jest powtórzenie zagadnień z gramatyki (poziom zaawansowany), ortografii i interpunkcji. Studenci będą tworzyć teksty naukowe (fragmenty, prace zaliczeniowe) i użytkowe, dzięki czemu w sposób praktyczny będą powtarzać nabyte umiejętności i doskonalić znajomość języka potrzebną do studiowania po polsku i pisania prac zaliczeniowych po polsku.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

H1A_W07- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji i form stylistycznych.

H1A_W09-ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń

H1A_U06- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków. Posiada zdolność tworzenia tekstów w różnych stylach funkcjonalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Praca studenta oceniana jest przez cały rok trwania zajęć na podstawie złożonych prac pisemnych, ocenianych pod względem poprawności językowej, obecności i aktywności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22"

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Vira Neszew, Joanna Zajkowska, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: Vira Neszew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.