Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kobiety w literaturze antycznej, średniowiecznej i nowołacińskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-KobietywLit
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kobiety w literaturze antycznej, średniowiecznej i nowołacińskiej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W02

FK1_U01

FK1 _U12

FK1 _K05

FK1 _K07
Wymagania wstępne:

zainteresowanie tematem, podstawowa wiedza nt. antyku śródziemnomorskiego

Skrócony opis:

Literacki i społeczny wizerunek kobiety w antyku i szeroko rozumianej recepcji antyku poznawany w czasie wykładów i ćwiczeń

Pełny opis:

Ćwiczenia (z elementami podawczymi wykładu, prezentacji tekstów mało znanych i inspirujących) mają na celu zapoznanie studentów z literaturą antyczną, w tym zwłaszcza łacińską i nowołacińską nt. kobiet poprzez wspólną lekturę wybranych utworów także w oryginale.

Powinny wykształcić u studenta umiejętność tworzenia prezentacji biograficznych, dostrzegania wpływów kulturowych i literackich na wizerunek i pozycje społeczne kobiet. Student nabywa kompetencji w zakresie krytyki źródeł kulturowych i historyczno-literackich.

Literatura:

dostarczana przez wykładowcę

Efekty kształcenia i opis ECTS:

H1A_W01

H1A_W07

Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodologii badań właściwych naukom humanistycznym i wybranym naukom społecznym

zna chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej, w tym

podstawy języka łacińskiego, oraz najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i

światowej

Metody i kryteria oceniania:

Wykonanie zadań zleconych przez wykładowcę - prezentacja biograficzna, translacja, analiza źródeł - wykonanie bardzo dobre wszystkich zadań - bdb;

nieliczne potknięcia w realizacji zadania lub niewykonanie części zadań - db;

wykonanie poprawne przynajmniej połowy zadań - dst

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Gaj
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7N_LzSt771aarZgmDuReeSU6uVXoJvVcL_Mhgna9pck1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9f6d397b-b924-4c6d-bf87-301f84c460ca&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godzin kontaktowych , 5 godzin konsultacji oraz do 40 godzin pracy własnej studenta

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Konwersatorium na temat kobiet (kobieta jako autorka oraz jako motyw literacki) w literaturze antycznej i nowołacińskiej . Wykład wzbogacony ćwiczeniami

Pełny opis:

jak w opisie głównym

Literatura:

Dostarczana przez wykładowcę

Wymagania wstępne:

Zajęcia w tym semestrze odbywają się online. Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7N_LzSt771aarZgmDuReeSU6uVXoJvVcL_Mhgna9pck1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9f6d397b-b924-4c6d-bf87-301f84c460ca&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)