Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultury Żydów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-KulturyZydow
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultury Żydów
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

W_1

W_2

U_1

U_2

K_1

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Historia kultur Żydów od czasów najdawniejszych do wspólczesnego Izraela

Pełny opis:

1. Skąd się wzięli i kim są Żydzi?

a) między niebem a ziemią

b) między dwoma Izraelami

2. Czym jest i jak czytać Torę?

a) halacha, czyli droga

b) midrasz

c) kabała

d) filozofia żydowska

PYTANIA:

3. Jakim prawem Abraham składał w ofierze Izaaka?

4. Czy Jezus z Nazaretu był obiecanym mesjaszem?

5. Języki Żydów

6. Literatura hebrajska

7. Literatura jidysz

8. Sztuka Żydów

9. Kultury polityczne Żydów

PYTANIA

10. Czym jest legenda o krwi?

11. Czym jest antysemityzm bez Żydów?

12. Kultura polskich Żydów

13. Kultura czasu Zagłady

14. Jerozolima

15. Tel Awiw

Literatura:

Podstawoey tekst to

David Biale, Cultures of Jews. A New Hisotry, New York 2002

poszzcególne teksty będę proponował studentom indywiduanie w zależności od ustaleń

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W_1 rozumie dość szeroką panoramę żydowskich KULTUR i widzi w nich całkiem sporo szczegółów

W_2 Właśnie, kultur! Rozumie, że Żydzi nie wytworzyli jednej kultury, ale wiele i potrafi odróżnić kulturę starożytną od współczesnej, religijną od świeckiej albo afrykańską od europejskiej

U_1 skoro to rozumie potrafi i dzisiaj dostrzec wielość żydowskich manifestacji kulturowych, choćby odróżnić te z diaspory i te w Izraelu

U_2 rozumie też rzecz podstawową: że życie Żydów polskich zostało przerwane, zarazem potrafi dostrzec miejsca po Żydach, będzie zresztą ich szukał w swoich rodzinnych stronach

K_ rozumie, jak duże znaczenie w humanistyce mają kompetencje podstawowe: szacunek dla ludzi, także dla ich cieni. W tym wykladzie właśnie o to chodzi

Metody i kryteria oceniania:

Osobna teza, której brzmienie ustalę wspólnie z każdym studentem w zależności od jego, jeżeli tak mogę powiedzieć, ramowych zainteresowań

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Smaga, Piotr Weiser, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Piotr Weiser
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

j.w

Pełny opis:

j.w

Literatura:

j.w

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)