Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Le donne nell'Italia unita

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-LedonneItal
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Le donne nell'Italia unita
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F1_W08

F1_U16

F1_K05

Wymagania wstępne:

Student ma wiedzę o historii Włoch, zarówno w wymiarze politycznym, jak i ekonomicznym, społecznym i kulturowym

Skrócony opis:

Naświetlenie roli kobiet w polityce, gospodarce, nauce i kulturze dawnych wieków oraz ewolucji problematyki kobiecej na przestrzeni czasu.

Pełny opis:

Naświetlenie roli kobiet w polityce, gospodarce, nauce i kulturze dawnych wieków oraz ewolucji problematyki kobiecej na przestrzeni czasu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student jest świadomy przynależności do europejskiego kręgu kulturowego oraz współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności zaś dziedzictwa Włoch, do którego przynależy wiedza o historii Włoch (F1_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Lekcje będą frontalne. Są przewidziane testy pośrednie w celu oceny przygotowania studentów oraz egzamin końcowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Onofrio Bellifemine, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Onofrio Bellifemine
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Naświetlenie roli kobiet w polityce, gospodarce, nauce i kulturze dawnych wieków oraz ewolucji problematyki kobiecej na przestrzeni czasu.

Wymagania wstępne:

Znajomosc jezyka wloskiego na poziomie B2.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)