Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Milan - Contemporary Art, Fashion and Design

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-MILAN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Milan - Contemporary Art, Fashion and Design
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

H1A_W01

H1A_W10

H1A_U01Wymagania wstępne:

Angielski B2

Pełny opis:

Kurs prezentuje zagadnienia dotyczące rozwoju współczesnej sztuki, designu i mody w Mediolanie oraz ich wpływ na postrzeganie miasta i jego kultury. Rozważania rozpoczyna współczesna historia miasta oraz jego rozwój. Na kanwie rozważań osadzone są najważniejsze dzieła architektury i sztuki. Student poznaje rozwój wiodących tendencji artystycznych w Mediolanie oraz recepcję zjawisk międzynarodowych na gruncie miasta. Analiza dzieł oparta jest zarówno dzieła awangardy jak i sztuki najnowszej. Student zdobywa wiedzę na temat rozwoju designu we Włoszech od początku wieku XX, przez futuryzm, pop, postmodernizm aż po trendy najnowsze. Uczestnicy poznają najważniejszych mediolańskich projektantów i firmy. Moda, która nierozerwalnie kojarzy się z miastem, jest ostatnim działem zajęć. Program porusza zagadnienia genezy pokazów we Florencji oraz rozwój Mediolanu jako włoskiej stolicy mody. Przywołane są najważniejsze marki modowe, projektanci oraz style. Studenci potrafią wykorzystać informacje by wyszukać istotne placówki muzealne w Mediolanie, które dedykowane są zagadnieniom kursu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

H1A_W01 student ma podstawową wiedzę o kultury, historii i sztuki współczesnego Mediolanu w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej - poznaje historię i kulturę Mediolanu na tle kultury europejskiej.

H1A_W10 student ma podstawową wiedzę o mediolańskich instytucjach kultury (muzea, galerie, przestrzenie nowej sztuki) i orientację we współczesnym życiu kulturalnym - poznaje placówki kulturalne Mediolanu i potrafi połączyć je z zagadnieniami kursu.

H1A_U01 student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje na temat kultury i sztuki Mediolanu z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - potrafi wyszukiwać informacje na temat mody, sztuki i kultury Mediolanu wykorzystując źródła i opracowania.

Metody i kryteria oceniania:

KRYTERIA OCENIANIA

na ocenę BDB - student zna świetnie zagadnienia dotyczące kultury, historii i sztuki Mediolanu, potrafi rozpoznać i nazwać projektantów i domy mody oraz twórców designu na podstawie materiału wizualnego. Zna najważniejsze zabytki miasta i potrafi je umiejscowić historycznie.

na ocenę DB - student zna dobrze zagadnienia dotyczące kultury, historii i sztuki Mediolanu, potrafi z nielicznymi błędami rozpoznać i nazwać projektantów i domy mody oraz twórców designu na podstawie materiału wizualnego. Zna większość zabytków miasta i potrafi je z nielicznymi błędami umiejscowić historycznie.

na ocenę DST - student podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu kultury, historii i sztuki Mediolanu, ma nieuporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, ma problemy z rozpoznaniem i nazwaniem projektantów i domów mody oraz twórców designu na podstawie materiału wizualnego.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wiśnicka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Wiśnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

6.00 ECTS

30 h - udział w zajęciach

60 h - przygotowanie do zajęć

30 h - czytanie lektur

60 h - przygotowanie do zaliczenia

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

n/d

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)