Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt Nobel (Dylan, Tokarczuk i inni)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-Nobel
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt Nobel (Dylan, Tokarczuk i inni)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_U02 FP2_U01+ EU

Wymagania wstępne:

Wykształcenie humanistyczne na poziome matury.

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z dziełem kilku noblistów, a szczególnie tych, którym przyznanie Nagrody wzbudziło dyskusje. Oczywiście Nobel dla Olgi Tokarczuk za powieść "Bieguni" w tej kategorii się nie mieści, niemniej jednak kilka spotkań "Biegunom" będzie poświęconych. Zasadniczo skupimy się na dziele najbardziej chyba kontrowersyjnego noblisty - amerykańskiego artysty estradowego - Boba Dylana. Będziemy śledzić jego dokonania artystyczne w porządku chronologicznym. Teksty będziemy czytali w polskich tłumaczeniach (istniejących), bądź w oryginale, wspólnie doszukując się polskiego znaczenia. Poszczególne utwory będą oczywiście odsłuchiwane.

Przydatna minimalna choć znajomość języka angielskiego.

Pełny opis:

Zajęcia mają formę konwersatoriów: składają się z omówienia kontekstu historycznego i kulturowego dzieł oraz wspólnej analizy znaczeń i sensów utworów artystycznych.

Układ zajęć:

Bob Dylan

- poetyka pieśni

- biografia i Historia

- analiza tekstów poetyckich Dylana w oparciu o dyskografię Noblisty (2 - 3 tekstów z każdej płyty)

Olga Tokarczuk

- "Bieguni" - interpretacja

Literatura:

Olga Tokarczuk "Bieguni"

Paul Williams. Bob Dylan. Performing Artist 1960–1973. The Early Years. Omnibus Press, Nowy Jork 2004

Oliver Trager. Keys to the Rain. The Definitive Bob Dylan Encyclopedia. Billboard Books, Nowy Jork 2004.

Filmy:

"No Direction Home". Film dokumentalny, reż. Martin Scorsese

"Rolling Thunder Revue". Opowieść o Bobie Dylanie, reż. Martin Scorsese

Bob Dylan, Duszny kraj. Wybrane utwory z lat 1962 - 2012, przeł. Filip Łobodziński, Stronie Śląskie 2017

Bob Dylan, Kroniki. Tom 1, przeł. M. Szuster, Wyd.Czarne, Wo łowiec 2014.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma podstawową wiedzę o dorobku artystycznym Boba Dylana i Olgi Tokarczuk.

Zna podstawową terminologię z dziedziny literaturoznawstwa, krytyki tekstu, gromadzi wiedzę historyczną z okresu.

Potrafi wskazać na tradycję literacka tkwiącą u podstaw twórczości noblistów, zna odniesienia do filozofii, psychologii, ale też historii gatunków muzycznych.

Rozumie znaczenie tekstu w piosence i pieśni. Potrafi rozumieć interdyscyplinarność dzieła Tokarczuk.

Rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i poszerzania swoich intelektualnych horyzontów.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (w roku 2021/2022 prowadzonych zdalnie, online na platformie MS Teams); aktywny udział.

Esej końcowy (max do 6000 znaków).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Koehler, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Krzysztof Koehler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)