Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowy dramat w Polsce i na świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-NowDram
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowy dramat w Polsce i na świecie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone najnowszej dramaturgii polskiej i obcej w lekturze oraz realizacjach teatralnych (scena, radio, telewizja).

Pełny opis:

Podczas zajęć będziemy dyskutowali na temat wybranych sztuk polskich i zagranicznych, które wspólnie przeczytamy, obejrzymy lub wysłuchamy. W pierwszym kroku skupimy się na poetyce interesujących nas dramatów oraz estetyce ich realizacji (teatralnej, radiowej lub telewizyjnej), w kroku drugim - podejmiemy ich problematykę. Sięgniemy po teksty o różnej konstrukcji i tematyce, postaramy się także odkryć ich kontekst - społeczny i kulturowy. W efekcie zajęcia pozwolą nam zapoznać się z najnowszymi trendami w dramaturgii polskiej i światowej. Teksty i pliki z nagraniami będą udostępniane.

Literatura:

Dramat polski:

Malina Prześluga, Debil

Marek Pruchniewski, Ciało moje

Elżbieta Chowaniec, Gardenia

Rafał Wojasiński, Obcy człowiek

Małgorzata Sikorska Miszczuk, Walizka

Wojciech Tomczyk, Norymberga

Magdalena Drab, Słabi

Tomasz Man, Idę, tylko zimno mi w stopy

Antonina Grzegorzewska, La Pasionaria

Dramat obcy:

Jez Butterworth, Jerozolima (Wielka Brytania)

Petr Zelenka, Skutki uboczne (Czechy)

David van Reybrouck, Misja (Belgia), „Dialog” (11/2013)

Metody i kryteria oceniania:

Elementy analizy i interpretacji; dyskusja.

Interpretacja wybranej sztuki.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)