Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Najnowsza polska fantastyka: od Pirxa do Twardokęska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-OdPixDoTwar
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Najnowsza polska fantastyka: od Pirxa do Twardokęska
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W07
FP2_U01
FP2_K01

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z najważniejszymi utworami dla polskiej historii literatury fantasy i science ficton. Uczą się ich znaczenia dla szeroko pojętej kultury, rozwoju jej poszczególnych gałęzi pozaliterackich oraz dyskutują o ich metaforycznym znaczeniu.

Pełny opis:

1. Narodziny polskiej fantastyki

2. Cykl Pirxowski Stanisława Lema

3.Fenomen cyklu wiedźmińskiego

4. Fantazmat czytelniczy w "Gnieździe światów" Marka Huberatha

5. Polski cyberpunk

6. Światy Jacka Dukaja

7. Fantastyka i krytyka - Maciej Parowski

8. Dystopie Janusza Zajdla

9. Fantastyczne gawędy Wita Szostaka

10. Saga o Twardokęsku Anny Brzezińskiej

11. Polskie historie alternatywne

12. "Słowodzicielka" Anny Szumacher

13. Saga Feliksa Kresa

14. Polskie urban fantasy

15. Nowe twarze polskiej fantastyki

Literatura:

S. Lem, Opowieści o pilocie Pirxie, wydanie dowolne

A. Sapkowski "Ostatnie życzenie", "Miecz przeznaczenia", wydanie dowolne

M. Huberath, "Gniazdo światów", wydanie dowolne

R. Ziemkiewicz, "Walc stulecia", wydanie dowolne

J. Dukaj, "W kraju niewiernych", wydanie dowolne

M. Parowski, "Mały pana Boga", Warszawa 2012

Wit Szostak, "Ględźby Ropucha, wydanie dowolne

A. Brzezińska, "Zbójecki gościniec", Warszawa 2002

M. Parowski, "Burza", Warszawa 2010

J. Dukaj, "Xavras Wyżryn", wydanie dowolne

A. Jadowska, "Złodziej dusz", Lublin 2012

M. Salik, "Płomień", Warszawa 2021

A. Sapkowski, Rękopis znaleziony w smoczej jaskini, Warszawa 2011

T. Majkowski, W cieniu Białego Drzewa. Powieść fantasy w XX wieku, Kraków 2013

D. Oramus, O pomieszaniu gatunków. Science ficton a postmodernizm, Warszawa 2010

J. Jarzębski, Wszechświat Lema, Kraków 2003

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP2_W07 Student w pogłębiony sposób zna metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, teatralnego, filmowego.

FP2_U01 Student potrafi wyszukiwać, krytycznie analizować, twórczo interpretować i syntetyzować informacje.

FP2_K01 Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- aktywność i obecność na zajęciach

- przygotowanie prezentacji multimedialnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kucharczyk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:


2 pkt


30 godzin - aktywne uczestniczenie w zajęciach


15 godzin - przygotowanie się do zajęć


15 godzin - przygotowanie się do końcowego zaliczenia

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z najważniejszymi utworami dla polskiej historii literatury fantasy i science ficton. Uczą się ich znaczenia dla szeroko pojętej kultury, rozwoju jej poszczególnych gałęzi pozaliterackich oraz dyskutują o ich metaforycznym znaczeniu.

Pełny opis:

1. Narodziny polskiej fantastyki

2. Cykl Pirxowski Stanisława Lema

3.Fenomen cyklu wiedźmińskiego

4. Fantazmat czytelniczy w "Gnieździe światów" Marka Huberatha

5. Polski cyberpunk

6. Światy Jacka Dukaja

7. Fantastyka i krytyka - Maciej Parowski

8. Dystopie Janusza Zajdla

9. Fantastyczne gawędy Wita Szostaka

10. Saga o Twardokęsku Anny Brzezińskiej

11. Polskie historie alternatywne

12. "Słowodzicielka" Anny Szumacher

13. Saga Feliksa Kresa

14. Polskie urban fantasy

15. Nowe twarze polskiej fantastyki

Literatura:

S. Lem, Opowieści o pilocie Pirxie, wydanie dowolne

A. Sapkowski "Ostatnie życzenie", "Miecz przeznaczenia", wydanie dowolne

M. Huberath, "Gniazdo światów", wydanie dowolne

R. Ziemkiewicz, "Walc stulecia", wydanie dowolne

J. Dukaj, "W kraju niewiernych", wydanie dowolne

M. Parowski, "Mały pana Boga", Warszawa 2012

Wit Szostak, "Ględźby Ropucha, wydanie dowolne

A. Brzezińska, "Zbójecki gościniec", Warszawa 2002

M. Parowski, "Burza", Warszawa 2010

J. Dukaj, "Xavras Wyżryn", wydanie dowolne

A. Jadowska, "Złodziej dusz", Lublin 2012

M. Salik, "Płomień", Warszawa 2021

A. Sapkowski, Rękopis znaleziony w smoczej jaskini, Warszawa 2011

T. Majkowski, W cieniu Białego Drzewa. Powieść fantasy w XX wieku, Kraków 2013

D. Oramus, O pomieszaniu gatunków. Science ficton a postmodernizm, Warszawa 2010

J. Jarzębski, Wszechświat Lema, Kraków 2003

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)