Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Play in Education

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-PLAYEDU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Play in Education
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aQ0cIr3xHKgoomdvGZHAC9Zsnd6ne0fQ71shS9A4I8NU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7e7b225f-e84e-4172-a3da-f69b2692ff4f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NP2_W01 NP2_W02 NP2_W03 NP2_W04 NP2_W05


FP1_W02 FP1_W09 PS_W09


FW2_W01 FW2_U10 FW2_K05

Wymagania wstępne:

Nie ma wymagań wstępnych do odbycia tego kursu, ale jedynie poziom języka angielskiego równy B2 umożliwi studentowi bezproblemowy udział w zajęciach oraz napisanie eseju zaliczeniowego.

Skrócony opis:

„Zabawa w edukacji” to kurs, który proponuje badanie roli zabawy w edukacji. Kurs porusza kilka zagadnień w celu zgłębienia znaczenia zabawy na różnych etapy edukacji.

Pełny opis:

1.Historia zabawy

2. Teoria zabawy

3. Znaczenie zabawy

4. Zabawa w pedagogice

5. Wczesna edukacja dziecka

6. Rodzaje zabawy

7. Gry i zabawy

8. Zabawa i technologia

9. Zabawa w nauczanie języków

10. Zabawa w pedagogice Montessori

11.Wczesne pisanie i czytanie poprzez zabawę

12.Therapia zabawą

13.Tworzenie zabaw

14.Prezentacja zabaw

15.Ocenianie

Literatura:

Pramling Samuelsson, I. (ed), Fleer M. (ed.) (2010). Play and Learning in Early Childhood Settings: International Perspectives. Springer

Schousboe I. (ed), Winther-Lindqvist D. (ed.) (2015). Children's Play and Development: Cultural-Historical Perspectives. Springer

Walker Russ S. (2014). Play in Child Development and Psychotherapy: Toward Empirically Supported Practice. Routledge

E. Schaefer C. (2009). Play Therapy for Preschool Children. Amer Psychological Assn

J. Leach B. (1997). Small World Play. Scholastic

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student kończący kurs nabędzie dobrą znajomość tematyki zabawy w edukacji z perspektywy historycznej, metodologicznej i praktycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena: egzamin składa się z dwóch części:

1) Esej na 2000 słów na uzgodniony temat powiązany z zabawą;

2) Udział oraz wykonywanie ćwiczeń na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Alberto Regagliolo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

„Zabawa w edukacji” to kurs, który proponuje badanie roli zabawy w edukacji. Kurs porusza kilka zagadnień w celu zgłębienia znaczenia zabawy na różnych etapy edukacji.

Literatura:

Pramling Samuelsson, I. (ed), Fleer M. (ed.) (2010). Play and Learning in Early Childhood Settings: International Perspectives. Springer

Schousboe I. (ed), Winther-Lindqvist D. (ed.) (2015). Children's Play and Development: Cultural-Historical Perspectives. Springer

Walker Russ S. (2014). Play in Child Development and Psychotherapy: Toward Empirically Supported Practice. Routledge

E. Schaefer C. (2009). Play Therapy for Preschool Children. Amer Psychological Assn

J. Leach B. (1997). Small World Play. Scholastic

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)