Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt Nobel (Dylan, Tokarczuk i inni)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-ProjNob
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt Nobel (Dylan, Tokarczuk i inni)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia


FP2_U02 FP2_U01+ EU

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z dziełem kilku noblistów, a szczególnie tych, którym przyznanie Nagrody wzbudziło dyskusje. Oczywiście Nobel dla Olgi Tokarczuk za powieść "Bieguni" w tej kategorii się nie mieści, niemniej jednak kilka spotkań "Biegunom" będzie poświęconych. Zasadniczo skupimy się na dziele najbardziej chyba kontrowersyjnego noblisty - amerykańskiego artysty estradowego - Boba Dylana. Będziemy śledzić jego dokonania artystyczne w porządku chronologicznym. Teksty będziemy czytali w polskich tłumaczeniach (istniejących), bądź w oryginale, wspólnie doszukując się polskiego znaczenia. Poszczególne utwory będą oczywiście odsłuchiwane.

Przydatna minimalna choć znajomość języka angielskiego.

Pełny opis:

Zajęcia mają formę konwersatoriów: składają się z omówienia kontekstu historycznego i kulturowego dzieł oraz wspólnej analizy znaczeń i sensów utworów artystycznych.

Układ zajęć:

Bob Dylan

- poetyka pieśni

- biografia i Historia

- analiza tekstów poetyckich Dylana w oparciu o dyskografię Noblisty (2 - 3 tekstów z każdej płyty)

Olga Tokarczuk

- "Bieguni" - interpretacja

Literatura:

Olga Tokarczuk "Bieguni"

Paul Williams. Bob Dylan. Performing Artist 1960–1973. The Early Years. Omnibus Press, Nowy Jork 2004

Oliver Trager. Keys to the Rain. The Definitive Bob Dylan Encyclopedia. Billboard Books, Nowy Jork 2004.

Filmy:

"No Direction Home". Film dokumentalny, reż. Martin Scorsese

"Rolling Thunder Revue". Opowieść o Bobie Dylanie, reż. Martin Scorsese

Bob Dylan, Duszny kraj. Wybrane utwory z lat 1962 - 2012, przeł. Filip Łobodziński, Stronie Śląskie 2017

Bob Dylan, Kroniki. Tom 1, przeł. M. Szuster, Wyd.Czarne, Wo łowiec 2014.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)