Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Scandinavian Design - History and Culture

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-SCADIS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Scandinavian Design - History and Culture
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

H1A_W01

H1A_W10

H1A_U01

Wymagania wstępne:

Angielski B2

Skrócony opis:

Kurs prezentuje zagadnienia dotyczące historii, kultury i rozwoju designu w krajach skandynawskich.

Pełny opis:

Kurs przybliża studentom zagadnienia historii i kultury Skandynawii. Dowiadują się czym jest design skandynawski - termin, którym zwykło określać się artystyczne dokonania w dziedzinie wzornictwa Danii, Finlandii, Islandii, Szwecji i Norwegii.

Prezentowane są kwestie historycznego znaczenia przymiotnika skandynawski, który odnosił się jedynie do trzech królestw - Danii, Szwecji i Norwegii. Nie mniej jednak, semantycznie, może odnosić się również do Wysp Owczych, Islandii i Finlandii z powodu ich położenia geograficznego i wspólnych korzeni kulturowych. Termin Kraje Nordyckie czy kraje Północy wydaje się zatem zdecydowanie bardziej odpowiedni, gdyż ukazuje pozycję geograficzną regionu, wraz z jej korzeniami historycznymi i lingwistycznymi (poza Finlandia). Skandynawia jest jednak obszarem, który posiada wspólne cechy, które są podstawą tego, co nazywane jest designem Północy - przywiązanie do lokalnych tradycji, wysoka jakość materiałów, demokratyczne podejście do wzornictwa i jego społecznej roli w życiu codziennym. Studenci poznają na kursie dorobek Północy w dziedzinie wzornictwa określa się wspólnym terminem skandynawski design.

Literatura:

Kjetil Fallan, Design History: Understanding Theory and Method, Berg Publishers: Oxford 2010.

Charlotte Fiell, Peter Fiell, Scandinavian Design, Taschen: Berlin 2013.

Pekka Korvenmaa, Finnish Design, Aalto University Press: Helsinki 2014.

Mark Mussari, Danish Modern, Bloomsbury Academic: London 2016.

Elizabeth Wilhide, Scandinavian Home: A Comprehensive Guide to Mid-Century Modern Scandinavian Designers, Quadrille Publishing: London 2016.

Rita Taskinen [ed.], Design From Finland, Teollisuustaiteen Liitto ORNAMO, 1992.

Harri Kahla, The Other Modernism: Finnish Design and National Identity, [in] Finnish Modern Design: Utopias, Ideas and Everyday Realities, 1930-1997 [exhibition catalogue], ed. Marianne Aav, Nina Stritzler-Levine, Bard Graduate Center for Studies in the Decorative Arts and Yale University Press, 1998, pp. 29-51.

Anna Wiśnicka, Finnishness revised – tradition, innovation and creative simplicity in the design philosophy of Simo Heikkilä, [in:] Simo Heikkila – Works, Helsinki–Jyväskylä, 2016

Efekty kształcenia i opis ECTS:

H1A_W01 student ma podstawową wiedzę o designie skandynawskim i jego specyfice przedmiotowej i metodologicznej

H1A_W10 student ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury związanych ze wzornictwem Północy

H1A_U01 student w obszarze skandynawskiego designu potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

6.00 ECTS

30 h - udział w zajęciach

60 h - przygotowanie do zajęć

30 h - czytanie lektur

60 h - przygotowanie do zaliczenia

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach. 10%

Udział w dyskusjach 10%

Zaliczenie w formie prezentacji przez MOODLE 60%

Maksymalnie 2 nieobecności. 20%

KRYTERIA OCENIANIA

na ocenę BDB - student zna świetnie zagadnienia dotyczące historii skandynawskiego designu i chronologii, potrafi rozpoznać i nazwać projektantów/szkoły oraz techniki marketingowe na podstawie materiału wizualnego.

na ocenę DB - student zna dobrze zagadnienia dotyczące historii designu, ma nieuporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, potrafi częściowo rozpoznać i nazwać projektantów/szkoły oraz techniki marketingowe na podstawie materiału wizualnego.

na ocenę DST - student podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu historii designu, ma nieuporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, ma problemy z rozpoznaniem i nazwaniem projektantów/szkół oraz technik marketingowych na podstawie materiału wizualnego.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Anna Wiśnicka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Wiśnicka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aJkC-Jbev3FlcN4wIKY8o6rakda1xvBEs-_QT3p8rNag1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2eb3cad6-e21d-418e-a74e-d199fc2b0175&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

6.00 ECTS

30 h - udział w zajęciach

60 h - przygotowanie do zajęć

30 h - czytanie lektur

60 h - przygotowanie do zaliczenia

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs prezentuje zagadnienia dotyczące historii, kultury i rozwoju designu w krajach skandynawskich.

Pełny opis:

Kurs przybliża studentom zagadnienia historii i kultury Skandynawii. Dowiadują się czym jest design skandynawski - termin, którym zwykło określać się artystyczne dokonania w dziedzinie wzornictwa Danii, Finlandii, Islandii, Szwecji i Norwegii.

Prezentowane są kwestie historycznego znaczenia przymiotnika skandynawski, który odnosił się jedynie do trzech królestw - Danii, Szwecji i Norwegii. Nie mniej jednak, semantycznie, może odnosić się również do Wysp Owczych, Islandii i Finlandii z powodu ich położenia geograficznego i wspólnych korzeni kulturowych. Termin Kraje Nordyckie czy kraje Północy wydaje się zatem zdecydowanie bardziej odpowiedni, gdyż ukazuje pozycję geograficzną regionu, wraz z jej korzeniami historycznymi i lingwistycznymi (poza Finlandia). Skandynawia jest jednak obszarem, który posiada wspólne cechy, które są podstawą tego, co nazywane jest designem Północy - przywiązanie do lokalnych tradycji, wysoka jakość materiałów, demokratyczne podejście do wzornictwa i jego społecznej roli w życiu codziennym. Studenci poznają na kursie dorobek Północy w dziedzinie wzornictwa określa się wspólnym terminem skandynawski design.

Literatura:

Kjetil Fallan, Design History: Understanding Theory and Method, Berg Publishers: Oxford 2010.

Charlotte Fiell, Peter Fiell, Scandinavian Design, Taschen: Berlin 2013.

Pekka Korvenmaa, Finnish Design, Aalto University Press: Helsinki 2014.

Mark Mussari, Danish Modern, Bloomsbury Academic: London 2016.

Elizabeth Wilhide, Scandinavian Home: A Comprehensive Guide to Mid-Century Modern Scandinavian Designers, Quadrille Publishing: London 2016.

Rita Taskinen [ed.], Design From Finland, Teollisuustaiteen Liitto ORNAMO, 1992.

Harri Kahla, The Other Modernism: Finnish Design and National Identity, [in] Finnish Modern Design: Utopias, Ideas and Everyday Realities, 1930-1997 [exhibition catalogue], ed. Marianne Aav, Nina Stritzler-Levine, Bard Graduate Center for Studies in the Decorative Arts and Yale University Press, 1998, pp. 29-51.

Anna Wiśnicka, Finnishness revised – tradition, innovation and creative simplicity in the design philosophy of Simo Heikkilä, [in:] Simo Heikkila – Works, Helsinki–Jyväskylä, 2016

Wymagania wstępne:

n/d

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)