Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Samobójstwo w kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-SamwKulturze
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Samobójstwo w kulturze
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aYoPef9Ls0F77aawWFnjL643CNFjQJSfEKWTmPxA6qG81%40thread.tacv2/conversations?groupId=64d29e92-c5ce-4d75-8f27-9485f6c88259&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

(KU-W02)


(KU-W03)


(KU-W09)


(KU-U05)


(KU-K01(

Wymagania wstępne:

Chęć podjęcia lektury oraz świadomość, że zajęcia będą dotyczyć spraw ostatecznych człowieka

Skrócony opis:

Interdyscyplinarnie podana kulturowa historia samobójstwa

Pełny opis:

1. Dobrowolna śmierć (Freitode)? Czym jest i czym nie jest samobójstwo?

2. Popęd śmierci (Todestrieb) i kilka słów o psychoanalizie

3. Odczytane po śmierci. Listy samobójców

4. Docieranie do ostatecznego. Wstęp do eseistyki Jeana Amery'ego

5. "Życie z piętnem". Samobójstwa bliskich.

6. Religie wobec samobójstwa

7. Samobójstwa u Szekspira

8.Samobójstwa u Dostojewskiego

9. Samobójstwa u Hłaski

10. Samobójstwa Ocaleńców

11. Samobójstwa polityczne

12. Samobójstwa zbiorowe

13.Samobójstwa rozłożone w czasie

14.Samobójstwo wyobrażone

15. Pokazywanie samobójstwa w sztukach plastycznych i wizualnych

Literatura:

Schopenhauer A.,

Świat jako wola i przedstawienie, przekł. J. Garewicz, Warszawa 2013

O samobójstwie i inne pisma pomniejsze, przekł. G. Sowiński. Kraków 2000.

O wolności ludzkiej woli, przekł. A. Stogbauer, Warszawa 1984.

Aforyzmy o mądrości życia, przekł. J. Garewicz, Warszawa 1974.

Alvarez A, Bóg Bestia. Studium samobójstwa, przekł. Ł. Sommer. Warszawa 1997.

Amery J., O starzeniu się. Podnieść na siebie rękę, przekł. B. Baran. Warszawa 2007.

Boros L., Mysterium mortis, przekł. B. Białecki. Warszawa 1977.

Camus A., Człowiek zbuntowany, przekł. Joanna Guze, Kraków

Chabanis Ch, Śmierć, kres czy początek?, przekł. A. D. Tauszyńska, Warszawa 1987.

Chwin S., Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni, Gdańsk 2010.

Czabański A., Samobójstwa altruistyczne, Kraków 2009.

Durkheim E., Samobójstwo., przekł. K. Wakar, Warszawa 2011.

Girard R., Kozioł ofiarny, przekł. M. Goszczyńska, Łódź 1987.

Hołyst B., Samobójstwo przypadek czy konieczność, Warszawa 1983.

Lombrozo C., Geniusz i obłąkanie, przekł. J. L. Popławski, Warszawa 1987.

Marx J, Idea samobójstwa w filozofii od antyku do współczesności, Warszawa 2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodologii badań właściwych naukom humanistycznym i wybranym naukom społecznym oraz antropologii (KU-W02)

Zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do nauk o kulturze i antropologii

(KU-W03)

Posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych i antropologii (KU-W09)

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, (KU-U05)

Ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (KU-K01)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny. Student przygotowuje PÓŁGODZINNĄ wypowiedź na temat mieszący się w ramach problematyki wykładu i przedstawia go w jej kontekście. Tematyka każdej wypowiedzi oraz literatura pozwalającą na nią zostanie omowiona indywidualnie z każdym z uczestników

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Piotr Weiser, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Piotr Weiser
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aYoPef9Ls0F77aawWFnjL643CNFjQJSfEKWTmPxA6qG81%40thread.tacv2/conversations?groupId=64d29e92-c5ce-4d75-8f27-9485f6c88259&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 25%

Aktywność na zajęciach 25%

Wypoiwedź indywidualne 50%

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Interdyscyplinarnie podana kulturowa historia samobójstwa

Pełny opis:

1. Dobrowolna śmierć? Czym jest i czym nie jest samobójstwo?

2. Popęd śmierci (Todestrieb) i kilka słów o psychoanalizie

3. Odczytane po śmierci. Listy samobójców

4. Docieranie do ostatecznego. Wstęp do eseistyki Jeana Amery'ego

5. "Życie z piętnem". Samobójstwa bliskich.

6. Religie wobec samobójstwa

7. Samobójstwa u Szekspira

8.Samobójstwa u Dostojewskiego

9. Samobójstwa u Hłaski

10. Samobójstwa Ocaleńców

11. Samobójstwa polityczne

12. Samobójstwa zbiorowe

13.Samobójstwa rozłożone w czasie

14.Samobójstwo wyobrażone

15. Pokazywanie samobójstwa w sztukach plastycznych i wizualnych

Literatura:

Schopenhauer A.,

Świat jako wola i przedstawienie, przekł. J. Garewicz, Warszawa 2013

O samobójstwie i inne pisma pomniejsze, przekł. G. Sowiński. Kraków 2000.

O wolności ludzkiej woli, przekł. A. Stogbauer, Warszawa 1984.

Aforyzmy o mądrości życia, przekł. J. Garewicz, Warszawa 1974.

Alvarez A, Bóg Bestia. Studium samobójstwa, przekł. Ł. Sommer. Warszawa 1997.

Amery J., O starzeniu się. Podnieść na siebie rękę, przekł. B. Baran. Warszawa 2007.

Boros L., Mysterium mortis, przekł. B. Białecki. Warszawa 1977.

Camus A., Człowiek zbuntowany, przekł. Joanna Guze, Kraków

Chabanis Ch, Śmierć, kres czy początek?, przekł. A. D. Tauszyńska, Warszawa 1987.

Chwin S., Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni, Gdańsk 2010.

Czabański A., Samobójstwa altruistyczne, Kraków 2009.

Durkheim E., Samobójstwo., przekł. K. Wakar, Warszawa 2011.

Girard R., Kozioł ofiarny, przekł. M. Goszczyńska, Łódź 1987.

Hołyst B., Samobójstwo przypadek czy konieczność, Warszawa 1983.

Lombrozo C., Geniusz i obłąkanie, przekł. J. L. Popławski, Warszawa 1987.

Marx J, Idea samobójstwa w filozofii od antyku do współczesności, Warszawa 2003.

Wymagania wstępne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)