Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

The Septuagint - Greek, Jewish or Christian Bible

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-Sept-GrJewChr
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: The Septuagint - Greek, Jewish or Christian Bible
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:


P7S_WG

FP2_W04

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Skrócony opis:

The course aims to familiarize the student with the phenomenon of the Septuagint as the Greek-language translation, as the text of Jewish origin and as the text that has become part of the canon of the Christian Bible.

Pełny opis:

1. What is ‘the Septuagint’?

1.1. Terminology

1.2. Primary and secondary sources

1.3. Transmission and textual history

2. The Greek nature of the Septuagint

2.1. Koine Greek and the Septuagint

2.2. Language and style: the problem of the cohesion and coherence

2.3. The Septuagint as the translation – translation technique and border of interpretation

3. The Origin of the Jewish LXX

3.1. The translation of the Torah and other writings

3.2. Jewish defence and promotion of the Greek translation

3.3. Establishing the text – the canon in the Jewish diaspora

3.4. Continuation of the Septuagint legends in Judaism

3.5. Contestation of the LXX in rabbinic sources

4. The Origin of the ‘Christian Septuagint’

4.1. The Reception of the Septuagint Legend into the Church - from Justin to Jerome

4.2. The Septuagint behind the New Testament and in the New Testament

4.3. Patristic use of the Septuagint

4.4. Influence of the Septuagint on New Testament interpretation

Literatura:

N. F. Marcos, The Septuagint in Context. Introduction to the Greek Version of the Bible, Atlanta 2000.

K. H. Jobes, M. Silva, Invitation to the Septuagint, Grand Rapids 2000.

S. Olofsson, The LXX Version: A Guide to the Translation Technique of the Septuagint, Stockholm 1990.

Ch. Rabin, The Translation Process and the Character of the Septuagint, Textus 6(1968) 1-27.

E. Tov, The Nature and Study of the Translation Technique of the LXX in the Past and Present. VI Congress of the IOCSS 1987, 337-359.

M. Müller, First Bible of the Church. A Plea for the Septuagint, Sheffield 1996.

D. J. Harrington, The Biblical Text of Pseudo-Philo’s ‘Liber Antiquitatum Biblicarum’, CBQ 33 (1971) 1-11.

M. Wilcox, On Investigating the Use of the Old Testament in the New Testament, in: Text and Interpretation, ed. E. Best and R. McL. Wilson, Cambridge 1979, 231-243.

R. A. Kraft, Christian Transmission of Greek Jewish Scriptures: A Methodological Probe, in: Paganisme, Judaisme, Christianisme. Mélanges offerts a Marcel Simon, Paris 1978, 207-226.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

The students have knowledge of the phenomenon of the Septuagint.

They understand the work as one of the essential works of the Mediterranean civilisation literature from the turn of the era.

They understand the compound nature of the Septuagint, exceeding the measure of one culture.

The students also know the fundamental problems of translation of works of ancient literature and the rules of translation used in antiquity.

The student is obliged to actively participate in classes, read the texts assigned for a given class discuss and prepare presentations.

Metody i kryteria oceniania:

The final mark consists of:

a) Reading and preparation for the discussion in the class.

b) Active participation in the lecture.

c) Presentation in the class particular problem.

Students must complete each of the elements pointed above.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Muszytowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dorota Muszytowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3Jn2sl69C63mFoPAJCjgarNPY0KbhRxn6Dehjfih8z81%40thread.tacv2/conversations?groupId=1d61c2d9-1df1-457a-8cdf-f35b372d3d7a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)