Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seriale - teksty i konteksty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-SerTeksKon
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seriale - teksty i konteksty
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W09

FP1_U04

FP1_K02

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zachęcenie studentów do krytycznej analizy języka telewizji, ze szczególnym uwzględnieniem seriali (w tym seriali radiowych, podcastów, fenomenu true crime) oraz zapoznanie uczestników podstawowymi pojęciami z zakresu mediolingwistyki oraz komunikowania masowego. Studenci również będą mieli okazję pogłębić wiedzę z zakresu zastosowania storytellingu w promocji, komunikacji i edukacji (zagadnienie poruszane podczas specjalizacji komunikacyjnej oraz nauczycielskiej) i podjąć próbę kreatywnej pracy z opowieścią. Zajęcia skierowane są do wszystkich, którzy lubią oglądać TV i chcą świadomie, z wykorzystaniem wiedzy z dziedziny językoznawstwa, konsumować treści popularne.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

Ten o mediolingwistyce (4 godziny)

Ten tylko o serialach (mniej więcej) (2 godziny)

Ten o języku w serialu- główne zagadnienia (4 godziny)

Ten o audiodeskrypcji (2 godziny)

Ten o trudnych sprawach i szpitalach (czyli serial paradokumentalny) (4 godziny)

Ten o nas (odbiorcach) (2 godziny)

Ten o podcastach i serialach radiowych (2 godziny)

Ten o ukrytym programie, czyli czego nie mówią, a świat nam modelują (6 godzinie)

Ten o stylizacji językowej (2 godziny)

Ten o przemocy (2 godziny)

Literatura:

Bogusław Skowronek, Mediolingwistyka. Wprowadzenie, str. 87-161, 211-234;

Iwona Loewe, Dyskurs telewizyjny w świetle lingwistyki mediów, str. 91-137;

Maryla Hopfinger, Literatura i media po 1989 roku, str. 226-250;

Rafał Strózik, Metaforyczne ujęcia miejsc we współczesnych filmach oraz serialach amerykańskich o zombie (dostęp do tekstu online)

Monika Kresa, Stylizacja gwarowa w serialu Blondynka w reżyserii Mirosława Gronowskiego (dostęp do tekstu online)

Konrad K. Szamryk, Stylizacja na język warszawskich bokserów w kreskówce Blok Ekipa (dostęp do tekstu online)

Status i wyzwania mediolingwistyki –rozmowa z prof. Krzysztofem Kaszewskim,prof. Hartmutem Lenkiem, prof. Iwoną Loewe,prof. Heinzem-Helmutem Lügerem,prof. Simonem Meier-Vierackerem,prof. Magdaleną Ślawską oraz prof. Marią Wojtak (dostęp do tekstu online)

Seriale i podcasty polecone przez prowadzącą do obejrzenia przed zajęciami (zależy od dostępności serialu dla grupy bez dodatkowych kosztów)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

zna kryteria periodyzacji historii języka polskiego oraz główne

fakty z historii polszczyzny, a także podstawowy dorobek

naukowy dotyczący dziejów języka

potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami

badawczymi z zakresu językoznawstwa oraz samodzielnie

przeprowadzić analizę zjawisk językowych

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy

językoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi

ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego

podnoszenia jej poziomu

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe, kształtujące, na podstawie udziału w dyskusji na podstawie przygotowanych w domu zagadnień.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zajkowska, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: Karolina Zioło-Pużuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 punkty ECTS- 1 punkt 30 godzin (uczestnictwo w zajęciach); 1 punkt 30 godzin (przygotowanie do zajęć)

Typ przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)