Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statius' Thebaid: world divided

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-StaTheWor
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statius' Thebaid: world divided
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Basic familiarity with Latin literature.

Skrócony opis:

More advanced discussion of Statius' epic poem against the wider background of ancient literary tradition.

Pełny opis:

Discussion of Statius'complex poem with emphasis on problems raised by the semantic intricacies of intertextuality. The discussion will trace the filiations of Statian imagery while highlighting its importance for the reading of the poem. The many divisions of the Statian world will be read against the wider backgrouns of preceding literary tradition, particularly Lucan and Virgil. Formal extravagancies of the poem will be considered against the established Alexandrian tradition.

Literatura:

Statius' Thebaid (D. Shackleton-Bailey's edition/ translation recommended)

Lucan's Pharsalia (Bellum civile)

Silius Italicus Punica

Virgil Eneid

Apollonius Argonautica

Lactantius in Thebaidem

A. Augustakis Rituals and Religion in Flavian Epic, Oxford 2013

A. Augustakis Statius; Thebaid 8, Oxford 2016

F. Delarue Stace, poete epique Louvain 2000

W. Dominik, C. Newlans, K. Gervais Brill's Companion to Statius, Leiden 2015

R. Ganiban Statius and Virgil Cambridge 2007

K. Gervais Statius, Thebaid 2, Oxford 2017

A. Lagiere La Thebaide de Stace et le sublime, Bruxelles 2017

H. Lovatt Statius and the Epic Games, Cambridge 2005

C. McNellis Statius' Thebaid and the Poetics of Civil War, Cambridge 2007

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W: student posesses advanced knowledge of literary techniques available to imperial poets, in depth understanding of Statius' individual contribution to Latinb literature, his idiolect, his individual poetic voice and standing.

U: student assimilated the methodology indispensable in reading of imperial poetry.

Metody i kryteria oceniania:

in depth reading of a selected passage of the poem

5: student displays easy familarity with the entirety of the poem and contemporary literature, competently alludes to other works relevant to chosen subject; manifests practical knowledge and understanding of methodological principles of text interpretation.

4: student displays familiarity with important texts and phenomena of Latin literature, his/her understanding of methodology allows for easy employment of the appropriate repertoire.

3 student displays basic knowledge of the poem and problems related to its interpretation; student displays adequate understanding of the basic principles of methodology

Praktyki zawodowe:

Does not apply

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Comprehensive discussion of Statious' monumental Thebaid.

Pełny opis:

Discussion of Statius'complex poem with emphasis on problems raised by the semantic intricacies of intertextuality. The discussion will trace the filiations of Statian imagery while highlighting its importance for the reading of the poem. The many divisions of the Statian world will be read against the wider backgrouns of preceding literary tradition, particularly Lucan and Virgil. Formal extravagancies of the poem will be considered against the established Alexandrian tradition.

Literatura:

Statius' Thebaid (D. Shackleton-Bailey's edition/ translation recommended)

Lucan's Pharsalia (Bellum civile)

Silius Italicus Punica

Virgil Eneid

Apollonius Argonautica

Lactantius in Thebaidem

A. Augustakis Rituals and Religion in Flavian Epic, Oxford 2013

A. Augustakis Statius; Thebaid 8, Oxford 2016

F. Delarue Stace, poete epique Louvain 2000

W. Dominik, C. Newlans, K. Gervais Brill's Companion to Statius, Leiden 2015

R. Ganiban Statius and Virgil Cambridge 2007

K. Gervais Statius, Thebaid 2, Oxford 2017

A. Lagiere La Thebaide de Stace et le sublime, Bruxelles 2017

H. Lovatt Statius and the Epic Games, Cambridge 2005

C. McNellis Statius' Thebaid and the Poetics of Civil War, Cambridge 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)