Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Szmonces - przedwojenny dowcip żydowski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-Szmonces Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szmonces - przedwojenny dowcip żydowski
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P6S_WG

P6S_UK

P6S_KO


Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych

Skrócony opis:
Pełny opis:

Szmonces rozumiany jako humorystyczny tekst o tematyce żydowskiej święcił triumfy w kabaretowych i rewiowych teatrzykach przedwojennej Warszawy. Pojawiał się również na łamach ówczesnej prasy. Celem zajęć będzie przypomnienie tamtej twórczości poprzez analizę tekstów szmoncesowych na tle różnorodnych zjawisk językowych, kulturowych, historycznych i społeczno-gospodarczych. Uzupełnieniem omawianych zagadnień będą: wizyta w Muzeum Historii Żydów, uczestnictwo w nabożeństwie rozpoczęcia szabatu w Synagodze im. Nożyków, oglądanie spektaklu w Teatrze Żydowskim oraz spacer po żydowskim Muranowie.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU1 - Student zna i rozumie:

- podstawowe fakty dotyczące obecności Żydów na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem okresu międzywojennego

- etniczne, kulturowe, językowe i in. konteksty twórczości szmoncesowej

- podstawowe pojęcia i teorie z zakresu badań nad humorem

EU2 - Student potrafi:

- zastosować zdobytą wiedzę w analizie i interpretacji różnego rodzaju tekstów szmoncesowych

- brać udział w dyskusji, prezentując własne stanowisko i referując stanowiska różnych badaczy, formułować wnioski,

- przedstawić wyniki własnych analiz w postaci pracy pisemnej

EU3 - Student jest gotów do:

- aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym oraz do działań na rzecz popularyzacji wiedzy o polsko-żydowskiej kulturze dwudziestolecia międzywojennego,

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną:

student zna wybrane fakty dotyczące obecności Żydów na ziemiach polskich; zna niektóre etniczne, kulturowe, językowe i in. konteksty twórczości szmoncesowej; definiuje podstawowe pojęcia z zakresu badań nad humorem; potrafi przeprowadzić niepełną analizę wybranych tekstów szmoncesowych i przedstawić jej wyniki w postaci pracy pisemnej; bierze udział w dyskusji; jest gotów do świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym

Na ocenę dobrą:

student zna najważniejsze fakty dotyczące obecności Żydów na ziemiach polskich; zna i omawia etniczne, kulturowe, językowe i in. konteksty twórczości szmoncesowej; zna podstawowe pojęcia i teorie z zakresu badań nad humorem; potrafi przeprowadzić analizę tekstów szmoncesowych i przedstawić jej wyniki w postaci pracy pisemnej; bierze udział w dyskusji, prezentując własne stanowisko; jest gotów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym

Na ocenę bardzo dobrą:

student zna i omawia najważniejsze fakty dotyczące obecności Żydów na ziemiach polskich ze szczególnych uwzględnieniem okresu międzywojennego; student zna etniczne, kulturowe, językowe i in. konteksty twórczości szmoncesowej i potrafi je wykorzystać w analizie wybranych tekstów; student zna podstawowe pojęcia i teorie z zakresu badań nad humorem, potrafi je zastosować w analizie tekstów szmoncesowych; potrafi przeprowadzić szczegółową analizę dowolnych tekstów szmoncesowych i sformułować wnioski w postaci pracy pisemnej; bierze udział w dyskusji, prezentując własne stanowisko i stanowiska innych badaczy na dany temat; jest gotów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym oraz do działań na rzecz popularyzacji wiedzy o polsko-żydowskiej kulturze dwudziestolecia międzywojennego,

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krasowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Krasowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

udział w zajęciach - 30 godzin

przygotowanie do zajęć - 15 godzin

udział w zajęciach towarzyszących - 10 godzin

przygotowanie prezentacji zaliczeniowej - 20 godzin

konsultacje - 5 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.