Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka życia według stoików

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-SztZycStoi Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sztuka życia według stoików
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

K1_U01

Skrócony opis:

historia szkoła stoickiej i jej doktryna (wybrane zagadnienia)

Pełny opis:

omawianie starożytnych tekstów i wybranych opracowań na temat szkoły stoickiej, pogłębienie wiedzy o doktrynie tej szkoły filozoficznej

Literatura:

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, wyd. dowolne

Seneka, Dialogi, O dobrodziejstwach, O łagodności, O zjawiskach natury, wyd. dowolne

Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, wyd. dowolne

Epiktet, Diatryby. Encheiridion z dodaniem Fragmentów oraz Gnomologium Epiktetowego, PWN, Warszawa 1961

Epiktet, Encheiridion, wyd. dowolne

Marek Aureliusz, Rozmyślania, wyd. dowolne

Propozycje opracowań (do wyboru):

Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza, red. K. Marulewska, tłum. M. Polakowski, Warszawa 2010.

Bocheński J., Zarys historii filozofii, Kraków 1993.

Dąmbska I., Zarys historii filozofii greckiej, Lublin 1993.

Dembińska-Siury D., Seneki marzenie o idealnym władcy, „Studia Filozoficzne” 10 (167) 1979, s. 23–33.

Drozdek A., Greccy filozofowie jako teolodzy, Warszawa 2011.

Duszyńska B., Zasady somatologii stoickiej, Warszawa 2001.

Foucault M., Techniki siebie, w: idem, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, Warszawa–Wrocław 2000, tłum. D. Leszczyński, s. 247–275.

Grimal P., Marek Aureliusz, Warszawa 1997.

Idem, Seneka, Warszawa 1994.

Hadot P., Czym jest filozofia starożytna?, tłum. P. Domański, Aletheia, Warszawa 2000.

Idem, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tłum. P. Domański, Aletheia, Warszawa 2003.

Idem, Twierdza wewnętrzna. Wprowadzenie do „Rozmyślań” Marka Aureliusza, Kęty 2004.

Joachimowicz L., Wstęp, w: Seneka, Dialogi, Warszawa 1989, s. 7–129.

Kenny A., Krótka historia filozofii zachodniej, Warszawa 2005.

Kowalski J., Starożytni o sensie życia. Eseje, Warszawa 1988.

Krokiewicz A., Stoicyzm, „Meander” 1978, nr 5, s. 229–242.

Idem, Zarys filozofii greckiej, Warszawa 2000.

Legowicz J., Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1973.

Łapiński K., Marka Aureliusza ćwiczenia w patrzeniu, w: Marek Aureliusz, Rozmyślania (do siebie samego), Warszawa 2011, s. 7–31.

Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. IV, tłum. E.I. Zieliński, Lublin, 1999.

Sinko T., Zarys historii literatury greckiej, t. II, Warszawa 1959.

Siwicka M., Stoickie poszukiwanie samego siebie. Epiktet i Marek Aureliusz, w: „Studia Graeco-Latina” IV, red. M. Szarmach i S. Wyszomirski, Toruń 2002, s. 55–64.

Strzelecki W., Stoicki ideał władcy Seneki, „Meander” 11/12, 1965, s. 403–413.

Świderkówna A., Bogowie zeszli z Olimpu. Bóstwo i mit w greckiej literaturze świata hellenistycznego, Warszawa 1991.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I, Warszawa 2005.

i inne

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła.

3 ECTS:

2 - praca na zajęciach (m.in. dyskusja)

1 - krótka praca pisemna

Metody i kryteria oceniania:

Student potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a78133123d35c4c5e8d03b6ee8b351d13%40thread.tacv2/conversations?groupId=279c53e1-7ff5-4622-a290-0544a70710f8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

historia szkoła stoickiej i jej doktryna (wybrane zagadnienia)

Pełny opis:

omawianie starożytnych tekstów i wybranych opracowań na temat szkoły stoickiej, pogłębienie wiedzy o doktrynie tej szkoły filozoficznej

zajęcia na MS Teams

kod zespołu:

wlygvf7

Literatura:

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, wyd. dowolne

Seneka, Dialogi, O dobrodziejstwach, O łagodności, O zjawiskach natury, wyd. dowolne

Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, wyd. dowolne

Epiktet, Diatryby. Encheiridion z dodaniem Fragmentów oraz Gnomologium Epiktetowego, PWN, Warszawa 1961

Epiktet, Encheiridion, wyd. dowolne

Marek Aureliusz, Rozmyślania, wyd. dowolne

Propozycje opracowań (do wyboru):

Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza, red. K. Marulewska, tłum. M. Polakowski, Warszawa 2010.

Bocheński J., Zarys historii filozofii, Kraków 1993.

Dąmbska I., Zarys historii filozofii greckiej, Lublin 1993.

Dembińska-Siury D., Seneki marzenie o idealnym władcy, „Studia Filozoficzne” 10 (167) 1979, s. 23–33.

Drozdek A., Greccy filozofowie jako teolodzy, Warszawa 2011.

Duszyńska B., Zasady somatologii stoickiej, Warszawa 2001.

Foucault M., Techniki siebie, w: idem, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, Warszawa–Wrocław 2000, tłum. D. Leszczyński, s. 247–275.

Grimal P., Marek Aureliusz, Warszawa 1997.

Idem, Seneka, Warszawa 1994.

Hadot P., Czym jest filozofia starożytna?, tłum. P. Domański, Aletheia, Warszawa 2000.

Idem, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tłum. P. Domański, Aletheia, Warszawa 2003.

Idem, Twierdza wewnętrzna. Wprowadzenie do „Rozmyślań” Marka Aureliusza, Kęty 2004.

Joachimowicz L., Wstęp, w: Seneka, Dialogi, Warszawa 1989, s. 7–129.

Kenny A., Krótka historia filozofii zachodniej, Warszawa 2005.

Kowalski J., Starożytni o sensie życia. Eseje, Warszawa 1988.

Krokiewicz A., Stoicyzm, „Meander” 1978, nr 5, s. 229–242.

Idem, Zarys filozofii greckiej, Warszawa 2000.

Kurek J., Paideia rzymska, Warszawa 2016.

Legowicz J., Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1973.

Łapiński K., Marka Aureliusza ćwiczenia w patrzeniu, w: Marek Aureliusz, Rozmyślania (do siebie samego), Warszawa 2011, s. 7–31.

Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. IV, tłum. E.I. Zieliński, Lublin, 1999.

Sinko T., Zarys historii literatury greckiej, t. II, Warszawa 1959.

Siwicka M., Stoickie poszukiwanie samego siebie. Epiktet i Marek Aureliusz, w: „Studia Graeco-Latina” IV, red. M. Szarmach i S. Wyszomirski, Toruń 2002, s. 55–64.

Strzelecki W., Stoicki ideał władcy Seneki, „Meander” 11/12, 1965, s. 403–413.

Świderkówna A., Bogowie zeszli z Olimpu. Bóstwo i mit w greckiej literaturze świata hellenistycznego, Warszawa 1991.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I, Warszawa 2005.

i inne

Holiday Ryan , Hanselman Stephen, Stoicyzm na każdy dzień roku. 366 medytacji na temat mądrości, wytrwałości i sztuki życia, Gliwice 2017

Wymagania wstępne:

podstawowa znajomość historii starożytnej Grecji i Rzymu (w tym historii filozofii), zalecana znajomość łaciny i greki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.