Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teatr radiowy: fonosfera doświadczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-Teatrradiowy
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teatr radiowy: fonosfera doświadczenia
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W03

FP2_WO7

FP2_U03

FP2_K01Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość dramatu polskiego. Podstawowa znajomość teatru współczesnego. Wiedza na temat mediów współczesnych (audio i video). Zainteresowanie teatrem radiowym i sztuką dźwięku (sound artem).

Skrócony opis:

Przedmiotem naszego konwersatorium będzie współczesny teatr radiowy poznawany z wielu perspektyw: twórców, słuchaczy i krytyków. W trakcie zajęć poznany współczesne polskie słuchowiska oraz stworzymy własne słuchowisko radiowe.

Pełny opis:

Przedmiotem naszego konwersatorium będzie współczesny teatr radiowy poznawany z wielu perspektyw: twórców, słuchaczy i krytyków. Na zajęciach poznamy warsztat twórców radiowych (autorów, reżyserów, dźwiękowców, kompozytorów). Poznamy estetykę słuchowiska i poetykę dramatu radiowego. Zastanowimy się nad istotą aktorstwa radiowego i komunikacji głosowo-dźwiękowej. Ważnym zagadnieniem będzie dla nas psychologia odbioru słuchowiska. Dowiemy się czym jest gest foniczny, plan dźwiękowy i ambient. Na naszych zajęciach będziemy słuchali wielu różnych słuchowisk, dawnych i współczesnych. Nauczymy się rozpoznawać różne style i konwencje, którymi posługuje się teatr radiowy. Poznamy także sekret "głębokiego słuchania" fonosfery. Analiza wybranych słuchowisk poprowadzi nas w stronę poetyki doświadczenia, które w teatrze radiowym ma szczególny charakter. Utwory, które będą nas interesować, skonfrontują nas z sytuacjami granicznymi: samotnością, chorobą, umieraniem i śmiercią, ale także poznaniem istoty bytu, transcendencją. Bohaterami słuchowisk będą ludzie i zwierzęta. Zapoznamy się ze słuchowiskami takich autorów, jak Zbigniew Herbert, Miron Białoszewski, Ireneusz Iredyński, Zofia Posmysz, Ida Fink, Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Mariusz Bieliński, Jarosław Jakubowski, Tomasz Man, Marta Rebzda. Zapytamy też o warsztat krytyka radiowego i spróbujemy nasz sił w recenzji wybranego słuchowiska. Na koniec stworzymy własne słuchowisko.

Literatura:

J. Bachura, Odsłony wyobraźni : współczesne słuchowisko radiowe, Toruń 2012.

S. Bardijewska, Nagie słowo. Rzecz o słuchowisku, Warszawa 2001.

M. Hopfinger, O roli słowa i obrazu, Warszawa 1993.

M. Hopfinger, Kultura audiowizualna u progu XXI wieku, Warszawa 1997.

M. Kaziów, O dziele radiowym, Wrocław 1973.

H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenia starych i nowych mediów, Warszawa 2006

J. Kopciński, Transformacja. Dramat polski po 1989 roku. Antologia t.1-2, Warszawa 2013-4.

J. Kopciński, Nasłuchiwanie. Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta, Warszawa 2009.

J. Kopciński, Nowe przestrzenie subiektywności. Radiowy genotyp dramaturgii współczesnej, "Pamiętnik Teatralny" 2019 nr 2.

J. Kopciński, Psy, ludzie i Bóg: Ekoteologia w dramatach Mariusza Bielińskiego i Jarosława Jakubowskiego, "Pamiętnik Teatralny" 2022 nr 1.

Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, red. C. Cox, D. Warner, Gdańsk 2010.

J. Limon, Trzy teatry. Scena. Telewizja. Radio, Gdańsk2003.

J. Łastowiecki, Jak opisywać słuchowisko radiowe? Od refleksji międzywojennej do najnowszych ujęć badawczych, Media – Kultura – Komunikacja Społeczna 2016.

D. Mac Whinnie, Radio jako sztuka, Warszawa 1964.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student w pogłębiony sposób zna metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, teatralnego, filmowego.

Student potrafi posługiwać się właściwymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretacje złożonego dzieła literackiego, teatralnego, radiowego, filmowego.

Student w pogłębiony sposób zna metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, teatralnego, radiowego, filmowego.

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie do zajęć.

Zaangażowanie na zajęciach.

Poziom pracy pisemnej.

Poziom pracy warsztatowej.

Praktyki zawodowe:

Praktyki w redakcji miesięcznika "Teatr".

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Jacek Kopciński, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Jacek Kopciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 punkty ECTS - 90 godzin.


30 godzin - udział w zajęciach

30 godzin - przygotowanie do testu

30 godzin - lektura i analiza bibliografii


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiotem naszego konwersatorium będzie współczesny teatr radiowy poznawany z wielu perspektyw: twórców, słuchaczy i krytyków.

Pełny opis:

J. Bachura, Odsłony wyobraźni : współczesne słuchowisko radiowe, Toruń 2012.

S. Bardijewska, Nagie słowo. Rzecz o słuchowisku, Warszawa 2001.

M. Hopfinger, O roli słowa i obrazu, Warszawa 1993.

M. Hopfinger, Kultura audiowizualna u progu XXI wieku, Warszawa 1997.

M. Kaziów, O dziele radiowym, Wrocław 1973.

H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenia starych i nowych mediów, Warszawa 2006

J. Kopciński, Transformacja. Dramat polski po 1989 roku. Antologia t.1-2, Warszawa 2013-4.

J. Kopciński, Nasłuchiwanie. Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta, Warszawa 2009.

J. Kopciński, Nowe przestrzenie subiektywności. Radiowy genotyp dramaturgii współczesnej, "Pamiętnik Teatralny" 2019 nr 2.

J. Kopciński, Psy, ludzie i Bóg: Ekoteologia w dramatach Mariusza Bielińskiego i Jarosława Jakubowskiego, "Pamiętnik Teatralny" 2022 nr 1.

Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, red. C. Cox, D. Warner, Gdańsk 2010.

J. Limon, Trzy teatry. Scena. Telewizja. Radio, Gdańsk2003.

J. Łastowiecki, Jak opisywać słuchowisko radiowe? Od refleksji międzywojennej do najnowszych ujęć badawczych, Media – Kultura – Komunikacja Społeczna 2016.

D. Mac Whinnie, Radio jako sztuka, Warszawa 1964.

Literatura:

J. Bachura, Odsłony wyobraźni : współczesne słuchowisko radiowe, Toruń 2012.

S. Bardijewska, Nagie słowo. Rzecz o słuchowisku, Warszawa 2001.

M. Hopfinger, O roli słowa i obrazu, Warszawa 1993.

M. Hopfinger, Kultura audiowizualna u progu XXI wieku, Warszawa 1997.

M. Kaziów, O dziele radiowym, Wrocław 1973.

H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenia starych i nowych mediów, Warszawa 2006

J. Kopciński, Transformacja. Dramat polski po 1989 roku. Antologia t.1-2, Warszawa 2013-4.

J. Kopciński, Nasłuchiwanie. Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta, Warszawa 2009.

J. Kopciński, Nowe przestrzenie subiektywności. Radiowy genotyp dramaturgii współczesnej, "Pamiętnik Teatralny" 2019 nr 2.

J. Kopciński, Psy, ludzie i Bóg: Ekoteologia w dramatach Mariusza Bielińskiego i Jarosława Jakubowskiego, "Pamiętnik Teatralny" 2022 nr 1.

Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, red. C. Cox, D. Warner, Gdańsk 2010.

J. Limon, Trzy teatry. Scena. Telewizja. Radio, Gdańsk2003.

J. Łastowiecki, Jak opisywać słuchowisko radiowe? Od refleksji międzywojennej do najnowszych ujęć badawczych, Media – Kultura – Komunikacja Społeczna 2016.

D. Mac Whinnie, Radio jako sztuka, Warszawa 1964.

Wymagania wstępne:

W konwersatorium mogą brać udział studenci różnych kierunków i specjalizacji.

Linki do słuchowisk podaję na zajęciach lub przesyłam drogą mejlową.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)