Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

,,Why Dylan matters'' A short Introduction to Bob Dylan's Poetics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-WHYDYL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: ,,Why Dylan matters'' A short Introduction to Bob Dylan's Poetics
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Basic humanistic knowledge

Skrócony opis:

This course examines Bob Dylan as a musical, literary and cultural phenomenon. We will trace the evolution of his songs from the early folk tradition to the complicated artistic structure of his work in the last years. We will examine a literary and cultural context of his art - from an ancient poetry to the entire western literary canon

Pełny opis:

1. A short introduction into Bob Dylan artistic career.

2. First years - a voice of the generation.

3. Electric Dylan.

4. New Morning.

5. Tangled up in Blue

6. Christian Era

7. Infidel?

8. About 2000

10. What more? Rough and Rowdy ways.

Literatura:

Timothy Hampton, Bob Dylan. How the Songs Work, New York 2019

Richard F. Thomas, Why Dylan Matters, William Colins 2017

Bob Dylan, Chronicles, vol. 1, New Tork 2004.

Metody i kryteria oceniania:

1. Active participation in class.

2. Mandatory attendance.

3. Final essay (up to 5 pages).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Krzysztof Koehler, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Krzysztof Koehler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)