Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zło

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-Zlo
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zło
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a44303951cf9046608ed8f1905ca950c3%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=efb92237-d120-48e3-89cd-ac44c4483bed&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Próba rozumienia zła w historii literatury i filozofii.

Pełny opis:

Najlepszy czy najgorszy ze światów? Konflikt Leibniza z Schopenhauerem

Kain. Próba biografii

Świat jako matnia. Czytanie Kafki z przypisem do Bruno Schultza

Judasz Iskariota

Magister Jerzy Sabellicus Faust Junior, najznakomitszy wywoływacz duchów, astrolog, drugi czarownik, chiromanta. Wróży z powietrza, ognia, wody. O zaprzedaniu się diabłu.

Teodycea, z której trzęsienie ziemi w Lizbonie wyleczyło Woltera

Makbet

Zło jako brak dobra albo metafizyka naiwna

Zło radykalne. Kant i jego czytelnicy

„Jądro ciemności”

Anton Thumann

Majdanek

Zło złem zwyciężaj?

„Nadzieja zbawienia dla wszystkich” O teologii Wacława Hryniewicza

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)