Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury XX wieku i czasów najnowszych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-3-HKulCzNa-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kultury XX wieku i czasów najnowszych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_K03

KU1_U05


KU1_W04

KU1_W06


Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Pełny opis:

Celem zajęć jest umieszczenie wybranych pojęć kultury współczesnej w sferze szeroko pojętych nowoczesnych dyskursów (metodologicznych, teoretycznych, merytorycznych) oraz próba zdefiniowania komunikacyjnego charakteru powstałego kontekstu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_K03 Student jest gotów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym

KU1_U05 Student potrafi opracować wynik badań własnych

KU1_W06 Zna w pogłębionym stopniu religijne, społeczne, historyczne i

polityczne uwarunkowania polskiego, europejskiego i odmiennych

systemów kulturowych w XX wieku

KU1_W04 Zna kluczowe wydarzenia z zakresu historii kultury w XX wieku.

Metody i kryteria oceniania:

KU1_K03 Student jest gotów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym

na ocenę bardzo dobrą: student podejmuje regularnie aktywne działania świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym

• na ocenę dobrą: student podejmuje rzadkie działania świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym

• na ocenę dostateczną: student podejmuje sporadyczne działania świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym

KU1_U05 Student potrafi opracować wynik badań własnych

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze potrafi opracować wynik badań własnych

• na ocenę dobrą: student dobrze potrafi opracować wynik badań własnych

• na ocenę dostateczną: student dostatecznie potrafi opracować wynik badań własnych

KU1_W06 Zna w pogłębionym stopniu religijne, społeczne, historyczne i

polityczne uwarunkowania polskiego, europejskiego i odmiennych

systemów kulturowych w XX wieku

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze zna w pogłębionym stopniu religijne, społeczne, historyczne i

polityczne uwarunkowania polskiego, europejskiego i odmiennych

systemów kulturowych w XX wieku

• na ocenę dobrą: student dobrze zna w pogłębionym stopniu religijne, społeczne, historyczne i

polityczne uwarunkowania polskiego, europejskiego i odmiennych

systemów kulturowych w XX wieku

• na ocenę dostateczną: student dostatecznie zna w pogłębionym stopniu religijne, społeczne, historyczne i

polityczne uwarunkowania polskiego, europejskiego i odmiennych

systemów kulturowych w XX wieku

KU1_W04 Zna kluczowe wydarzenia z zakresu historii kultury w XX wieku.

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze zna kluczowe wydarzenia z zakresu historii kultury w XX wieku.

• na ocenę dobrą: student dobrze zna kluczowe wydarzenia z zakresu historii kultury w XX wieku.

• na ocenę dostateczną: student dostateczniezna kluczowe wydarzenia z zakresu historii kultury w XX wieku.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Marcin Jewdokimow, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Marcin Jewdokimow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Marcin Jewdokimow, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Marcin Jewdokimow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład prowadzony w formie 30 godzin, któremu przypisano 4 ECTS:

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 30 godz.

konsultacje: 10 godz

Łącznie: 100 godzin = 4 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Marcin Jewdokimow, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Marcin Jewdokimow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład prowadzony w formie 30 godzin, któremu przypisano 4 ECTS:

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 30 godz.

konsultacje: 10 godz

Łącznie: 100 godzin = 4 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)