Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie instytucjami kultury i projektami kulturalnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-M-I-2-ZarzInst
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie instytucjami kultury i projektami kulturalnymi
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium 2, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Grzonkowska, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Joanna Grzonkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium 2 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

1) Wprowadzenie do zarządzania instytucjami kultury i projektami kulturalnymi - definicje, podstawa prawna.

2) prawne aspekty działalności kulturalnej.

3) Zarządzanie zespołem w instytucjach kultury. Przywództwo.

4) Zarządzanie finansami w sektorze kultury.

5) Zarządzanie zbiorami w muzeum.

6) Rozwój publiczności.

7) Zarządzanie projektami kulturalnymi.

8) Animacja kulturalna.

9) Marketing w kulturze.

10) Promocja instytucji kultury i projektów kulturalnych.

Literatura:

Adorno T., Przemysł kulturalny. Wybrane eseje o kulturze masowej, Warszawa 2019.

Barańska K., Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013.

Engage Audience Study on Audience Development - How to place audience at the centre of cultural organisations, European Commision, 2017 http://engageaudiences.eu/materials

Pluszyńska A., Konior A., Gaweł Ł., Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka, Warszawa 2020.

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19911140493

Varbanova L., Zarządzanie strategiczne w kulturze, Warszawa 2015.

"Zarządzanie w kulturze", kwartalnik Uniwersytetu Jagiellońskiego, http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)