Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy identyfikacji wizualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-M-II-1-EleIWiz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy identyfikacji wizualnej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W09

KU2_U08

KU2_K05

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu projektowania graficznego.

Pełny opis:

Student w trakcie trwania konwersatorium przyswaja wiedzę teoretyczną na temat: 1. statusu plakatu, 2. różnych styli przedstawienia plakatowego (ilustracyjny, strukturalno-formalny, fantastyczny, metaforyczny, znakowy itp.); 3. twórczości wybranych artystów reprezentujących Polską Szkołę Plakatu. Następnie poznaje zasady projektowania i użytkowania plakatu. Przyswojona ogólna wiedza w zakresie kompleksowej słowno-obrazowej natury plakatu utrwalana jest poprzez wdrażanie jej w proces twórczy: począwszy od etapu generowania pomysłu, projektowania, konsultowania, poprzez realizację, na prezentacji finalnego projektu kończąc. Student w trakcie kolejnych faz tworzenia plakatu posługuje się poznaną terminologią, uczy się poprawnie uzasadniać designerskie wybory, oceniać własne i kolegów projekty oraz przewidywać praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy i projektowych umiejętności w planowanej aktywności zawodowej. Potrafi wyjaśnić i obronić metodykę tworzenia swoich projektów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Przedmiotowe efekty uczenia się związane z KU2_W09 - zna w pogłębionym stopniu najważniejsze style i zasady projektowania plakatu.

Przedmiotowe efekty uczenia się związane z KU2_U08 - potrafi samodzielnie planować i realizować proces projektowania plakatu.

Przedmiotowe efekty uczenia się związane z KU2_U08 - jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania plakatu

przy planowaniu swej działalności badawczej i zawodowej, odpowiadając na

zapotrzebowania społeczne.

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje ocenę:

5 - zna w pogłębionym stopniu najważniejsze style i zasady projektowania plakatu; potrafi samodzielnie planować i realizować proces projektowania plakatu; jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania plakatu przy planowaniu swej działalności badawczej i zawodowej, odpowiadając na zapotrzebowania społeczne;

4 - zna w pogłębionym stopniu najważniejsze style i zasady projektowania plakatu; potrafi samodzielnie planować i realizować proces projektowania plakatu; nie jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania plakatu przy planowaniu swej działalności badawczej i zawodowej, odpowiadając na zapotrzebowania społeczne;

3 - zna w pogłębionym stopniu tylko najważniejsze zasady projektowania plakatu; potrafi samodzielnie planować i realizować proces projektowania plakatu; nie jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania plakatu przy planowaniu swej działalności badawczej i zawodowej, odpowiadając na zapotrzebowania społeczne;

2 – nie zna ani najważniejszych styli, ani zasad projektowania plakatu; nie potrafi samodzielnie planować i realizować proces projektowania plakatu; nie jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania plakatu przy planowaniu swej działalności badawczej i zawodowej, odpowiadając na zapotrzebowania społeczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Agnieszka Smaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)