Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca animatora w grupach wielokulturowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-M-II-1-PrAnGW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca animatora w grupach wielokulturowych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W07, KU1_W08, KU1_U04 , KU1_K04

Skrócony opis:

Warsztat przygotowujący do podjęcia samodzielnych działań animacyjnych w zakresie pracy w grupach wielokulturowych.

Pełny opis:

Studenci poznają podstawowe zagadnienia związane z komunikacją międzykulturową. Poznają narzędzia pracy w grupie oraz dowiedzą się, jak skonstruować warsztat psychoedukacyjny dla grupy wielokulturowej uwzględniający jej specyfikę i nastawiony na rozwijanie dialogu międzykulturowego.

Literatura:

Komunikacja interkulturowa : wprowadzenie / Weronika Wilczyńska, Maciej Mackiewicz, Jarosław Krajka ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej : studium z pogranicza polsko-litewsko-białorusko-ukraińskiego / Mirosław Sobecki.

Podręcznik trenera : praktyka prowadzenia szkoleń / Sławomir Jarmuż, Tomasz Witkowski.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna zasady upowszechniania kultury, metody animacji życia kulturalnego oraz zarządzania kulturą. Rozumie warunki organizacyjne, ekonomiczne oraz prawne funkcjonowania instytucji kultury.

Zna podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa, teorii komunikacji i kultury języka. Rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości.

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych.

Jest gotów do wypełniania swoich zobowiązań społecznych poprzez działanie na sposób przedsiębiorczy z nastawieniem na rozwój i upowszechnianie kultury, wykazując troskę o szeroko rozumiany interes publiczny.

Metody i kryteria oceniania:

Praca indywidualna, praca w grupie, praca w parach, aktywne metody pracy warsztatowej. Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Smaga, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: Karolina Zioło-Pużuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Warsztat przygotowujący do podjęcia samodzielnych działań animacyjnych w zakresie pracy w grupach wielokulturowych.

Pełny opis:

Studenci poznają podstawowe zagadnienia związane z komunikacją międzykulturową. Poznają narzędzia pracy w grupie oraz dowiedzą się, jak skonstruować warsztat psychoedukacyjny dla grupy wielokulturowej uwzględniający jej specyfikę i nastawiony na rozwijanie dialogu międzykulturowego.

Literatura:

Komunikacja interkulturowa : wprowadzenie / Weronika Wilczyńska, Maciej Mackiewicz, Jarosław Krajka ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej : studium z pogranicza polsko-litewsko-białorusko-ukraińskiego / Mirosław Sobecki.

Podręcznik trenera : praktyka prowadzenia szkoleń / Sławomir Jarmuż, Tomasz Witkowski.

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.